Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegePraktische informatie

Facultaire coördinatoren

Wanneer je vragen hebt over het Bachelor's of Master's Honoursprogramma kun je contact opnemen met het Honours College. Wanneer je vragen hebt over de facultaire onderdelen van het programma of wanneer je met iemand van je eigen faculteit over het Honoursprogramma wilt spreken, dan kun je contact opnemen met de Honourscoördinator van jouw faculteit.

Bachelorprogramma

Faculteit Coördinator
Faculteit Medische Wetenschappen dr. J.M. van der Mark-van der Wouden
Faculty of Science and Engineering dr. H.J. van der Strate (honours.fse@rug.nl)
Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen I. de Boer, MSc
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen dr. P.D. Groote
Faculteit Economie en Bedrijfskunde dr. P. Milionis (honours.feb@rug.nl)
dr. I. Estrada Vaquero (honours.feb@rug.nl)
Faculteit Rechtsgeleerdheid dr. N.E.H.M. Zeegers
Faculteit der Letteren drs. E.M. Feringa
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap drs. T.M.L. de Boer
Faculteit Wijsbegeerte drs. A.A. Veenkamp
University College Groningen dr. S.M. Friederich
BA Honours programme in Philosophy N. Nieuwenhuijsen, MA

Masterprogramma

Faculteit Coördinator
Faculteit Economie en Bedrijfskunde dr. J.D. van der Bij
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen dr. L. Ballato
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap dr. J. Tarusarira
Faculteit der Letteren drs. E.M. Feringa
Faculteit Medische Wetenschappen dr. J.M. van der Mark-van der Wouden
Faculteit Rechtsgeleerdheid prof. mr. dr. J.B. Wezeman
Faculteit Ruimtelijke wetenschappen dr. ir. T. van Dijk
Faculteit Wijsbegeerte drs. A.A. Veenkamp
Faculty of Science and Engineering dr. H.J. van der Strate (honours.fse@rug.nl)
Master's Honoursprogramma HTSM V. van Hest (htsm-honours@rug.nl)
Laatst gewijzigd:23 augustus 2018 16:22
printView this page in: English