Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegePraktische informatie

Education and Assessment Regulations

Om aan de kwaliteitseisen van onderwijs te voldoen heeft het Honours College de 'Education and Assessment Regulations' (EAR) samengesteld, gebaseerd op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Iedereen kan een papieren versie van de EAR aanvragen bij de balie van het Honours College. Studenten van het Honours College kunnen een digitale versie van de EAR vinden in de Student Portal Honours organization.

Vragen met betrekking tot de Honours College EAR kunnen gesteld worden aan de Honours College examencommissie: honours.boardofexaminers@rug.nl.

Laatst gewijzigd:18 mei 2018 10:06
printView this page in: English