Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegePraktische informatie

Education and Assessment Regulations

Om aan de kwaliteitseisen van onderwijs te voldoen heeft het Honours College de 'Education and Assessment Regulations' (EAR) samengesteld, gebaseerd op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Iedereen kan een papieren versie van de EAR aanvragen bij de balie van het Honours College. Studenten van het Honours College kunnen een digitale versie van de EAR vinden in de Student Portal Honours organization.

Voor meer informatie over werkwijze en samenstelling van de Examencommissie voor de bachelor en master Honoursprogramma's kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mw. A.S.C.H. Hack (honours.boardofexaminers@rug.nl)

Laatst gewijzigd:01 maart 2019 09:11
printView this page in: English