Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegePraktische informatie

Education and Assessment Regulations

Om aan de kwaliteitseisen van onderwijs te voldoen heeft het Honours College 'Education and Assessment Regulations' (EAR) samengesteld, gebaseerd op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Iedereen kan een papieren versie van de EAR aanvragen bij de Honours balie, studenten van het Honours College kunnen een digitale versie van de EAR vinden in de Student Portal Honours organisatie.

Vragen met betrekking tot de Honours College EAR kunnen gesteld worden aan de Honours College examencommissie: honours.boardofexaminers@rug.nl.

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 14:52
printOok beschikbaar in het: English