Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours College

Petrus Camper Festival druk bezocht

29 juni 2015

Afgelopen woensdag, 24 juni 2015, vond het Petrus Camper Festival plaats in het Academiegebouw. Gedurende de middag konden studenten, familie, vrienden en Stadjers verschillende activiteiten bijwonen. Deze activiteiten werden georganiseerd door derdejaars bachelor studenten van het Honours College. Hierbij presenteerden zij de resultaten van het onderzoek dat ze de afgelopen tijd hebben uitgevoerd, ter afsluiting van het honoursprogramma.

In alle zalen van het Academiegebouw waren er studenten die een activiteit uitvoerden, van presentaties en debatten tot quizzen en tentoonstellingen. Zo konden bezoekers bij binnenkomst direct hun kennis testen over het gebruik van technologieën, waarbij de resultaten real-time op een scherm werd gepresenteerd. In de Aula konden bezoekers een tour door Rome nemen en er waren verschillende presentaties en discussies over duurzaamheid. Tussen de vele activiteiten door werd er ook een rondleiding gegeven door het Academiegebouw.

Na afloop van het festival vond de Graduation Ceremony plaats, waarbij afgestudeerde studenten de Honours College penning uitgereikt kregen. In totaal hebben meer dan 200 studenten de penning in ontvangst mogen nemen. Na deze uitreiking zijn er trapfoto’s gemaakt per faculteit en was er een afsluitende borrel.

Het Honours College wenst alle afgestudeerde studenten veel succes met hun verdere studieloopbaan!

Meer informatie

Meer informatie over de Petrus Camper Leergang van het Honours College bachelor programma
Meer informatie over het Petrus Camper Festival

Laatst gewijzigd:21 november 2017 09:30
printView this page in: English

Meer nieuws