Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours College

Welcoming Ceremony nieuwe Honours bachelorstudenten

07 april 2017

Op 5 april vond de Welcoming Ceremony voor nieuwe bachelorstudenten van het Honours programma plaats, in de Aula van het Academiegebouw. Dit is de start voor het Honours bachelorprogramma 2017-2018.

327 nieuwe bachelorstudenten werden verwelkomd tijdens deze feestelijke opening, met speeches van de decaan van het Honours College prof. mr. dr. Hanny Elzinga en gastspreker prof. dr. Lodi Nauta.

Ook werd, door de nieuwe studenten zelf, de naam van dit cohort gekozen: 'Rosalind Franklin'. Hierna werd een groepsfoto gemaakt op de trappen van het Academiegebouw. De avond werd afgesloten met een informele borrel waarbij studenten, medewerkers en coördinatoren elkaar konden ontmoeten.

Meer informatie

Het Honours bachelor programma is een extra programma van 45 ECTS dat naast het reguliere programma wordt gevolgd. Tijdens de 2,5 jaar dat het programma duurt staan verdieping en verbreding centraal, en worden wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines bekeken. Meer informatie over het Honours bachelorprogramma.

Laatst gewijzigd:05 maart 2018 14:11
printView this page in: English

Meer nieuws