Skip to ContentSkip to Navigation
Education Honours College

In memoriam Anita Frehe (1964-2017)

09 januari 2018

Net voor het einde van 2017 is Anita Frehe overleden en op 4 januari 2018 is zij door familie, vriendinnen en vrienden herdacht. Anita is slechts 53 jaar geworden.

Anita was nog maar kort in dienst bij de RUG toen ze bij het pas opgerichte Honours College kwam werken. Anita heeft veel pionierswerk verricht. Van de inschrijving van de Honoursstudenten tot de uitreiking van hun Honourscertificaat, en alles wat daar tussenin moest gebeuren, regelde Anita. Op haar eigen, energieke, spontane en verbindende manier, met oog voor iedereen waarmee ze samenwerkte, heeft ze vorm gegeven aan het Honours College. Haar betrokkenheid, humor en optimisme herinneren wij ons nog levendig.

Nadat Anita (opnieuw) ernstig ziek werd, bleek haar gezondheid steeds brozer te worden. Uiteindelijk heeft Anita vanwege haar steeds verder afnemende gezondheid afscheid moeten nemen van het Honours College, maar we zijn haar zeker niet vergeten. Afgestudeerde Honoursstudenten van de eerste cohorten, docenten en facultair coördinatoren informeerden jaren later nog naar haar.

Aan het begin van dit nieuwe jaar willen we stilstaan bij het gemis van Anita Frehe.
Laatst gewijzigd:29 april 2019 08:41

Meer nieuws