Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours College

Welcoming Ceremony nieuwe Honours bachelorstudenten

02 april 2016

Op 30 maart vond de Welcoming Ceremony voor nieuwe bachelorstudenten van het Honours programma plaats, in de Aula van het Academiegebouw. Dit is de start voor het Honours bachelorprogramma 2016-2017.

Ruim 300 nieuwe bachelorstudenten werden verwelkomd bij deze feestelijke opening. Na de openingsspeech van de decaan van het Honours College prof. mr. dr. Hanny Elzinga, vertelde gastspreker Ola Mafaalani (artistiek directeur Noord Nederlands Toneel) over de keuzes die zij maakte als student en in haar verdere loopbaan.

Ook werd, door de nieuwe studenten zelf, de naam van dit cohort gekozen: 'Einstein'. Hierna werd een groepsfoto gemaakt op de trappen van het Academiegebouw. De avond werd afgesloten met een informele borrel waarbij studenten, medewerkers en coördinatoren elkaar konden ontmoeten. Het Honours College kijkt terug op een zeer geslaagde avond!

Meer informatie

Het Honours bachelor programma is een extra programma van 45 ECTS dat naast het reguliere programma wordt gevolgd. Tijdens de 2,5 jaar dat het programma duurt staan verdieping en verbreding centraal, en worden wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines bekeken. Meer informatie over het Honours bachelorprogramma

Laatst gewijzigd:13 februari 2018 12:09
printView this page in: English

Meer nieuws