Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours College

Welcoming Ceremony nieuwe Honours bachelorstudenten

02 april 2016

Op 30 maart vond de Welcoming Ceremony voor nieuwe bachelorstudenten van het Honours programma plaats, in de Aula van het Academiegebouw. Dit is de start voor het Honours bachelorprogramma 2016-2017.

Ruim 300 nieuwe bachelorstudenten werden verwelkomd bij deze feestelijke opening. Na de openingsspeech van de decaan van het Honours College prof. mr. dr. Hanny Elzinga, vertelde gastspreker Ola Mafaalani (artistiek directeur Noord Nederlands Toneel) over de keuzes die zij maakte als student en in haar verdere loopbaan.

Ook werd, door de nieuwe studenten zelf, de naam van dit cohort gekozen: 'Einstein'. Hierna werd een groepsfoto gemaakt op de trappen van het Academiegebouw. De avond werd afgesloten met een informele borrel waarbij studenten, medewerkers en coördinatoren elkaar konden ontmoeten. Het Honours College kijkt terug op een zeer geslaagde avond!

Meer informatie

Het Honours bachelor programma is een extra programma van 45 ECTS dat naast het reguliere programma wordt gevolgd. Tijdens de 2,5 jaar dat het programma duurt staan verdieping en verbreding centraal, en worden wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines bekeken. Meer informatie over het Honours bachelorprogramma

Laatst gewijzigd:13 februari 2018 12:09
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...