Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours College

Spinoza cohort - bijeenkomst Entrepreneurship

Wanneer:do 04-02-2016 om 18:30
Waar:Academiegebouw

In het kader van het Pick Your Own-talent programma zijn er twee plenaire avonden, Academia en Entrepreneurship. De studenten zijn verplicht één van de twee avonden bij te wonen, maar mogen ook beide avonden bijwonen.