Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegeHonours Bachelor

Sollicitatieprocedure

Omdat er een beperkt aantal plaatsen (circa 350) in het Bachelor Honoursprogramma beschikbaar is, vindt er een selectie plaats. Wil je tot het Bachelor Honoursprogramma worden toegelaten, dan moet je in ieder geval aan deze eisen voldoen.

De beste 10% studenten van bacheloropleidingen van alle faculteiten (op basis van behaalde studieresultaten) wordt uitgenodigd om te solliciteren. Ook wanneer je deze uitnodiging niet krijgt kun je meedoen aan de sollicitatieprocedure (via de zogenaamde 'Wildcard'), indien je de toelatingscommissie op basis van je motivatiebrief, je CV en een aanvullend gesprek kan overtuigen voldoende gemotiveerd en geschikt te zijn voor het excellentietraject.

De sollicitatiecommissie zal op de volgende punten letten:

  • je motivatie voor het Bachelor's Honoursprogramma: je bent ambitieus en wilt graag excelleren;
  • je behaalde studieresultaten tot nu toe;
  • je potentie om het Bachelor's Honoursprogramma binnen de gestelde termijn van drie jaar af te maken;
  • je bereidheid om op zoek te gaan naar de grenzen van je eigen discipline en daar overheen te kijken.

Sollicitatie

Je solliciteert naar een plaats in het Honours College door deze documenten digitaal in te sturen via Student Portal. Hiervoor moet je toegang hebben tot de organization 'Honours College Bachelor Selectie'.
Let op, kijk in de Student Portal onder 'Organizations', niet onder 'Courses'.

Alle studenten die een uitnodiging krijgen om te solliciteren, hebben toegang tot deze organization.

Wildcard

Studenten die geen uitnodiging hebben gehad kunnen solliciteren via een wildcard. Via dit formulier wordt, binnen een paar dagen, de Student Portal organization 'Honours College Bachelor Selectie' toegevoegd aan je Student Portal.
Het formulier kun je invullen wanneer je alleen bent ingelogd met je RUG-account; mogelijk moet je dus eerst uitloggen uit je persoonlijke Gmail-account.

Deadline

De deadline om te solliciteren is 6 maart 2020, 16.00 uur.
Let op: alleen complete en tijdig ingeleverde dossiers worden in behandeling genomen!

De procedure verloopt verder als volgt:

  1. Op basis van de in Student Portal ingestuurde sollicitatie wordt bepaald of je wordt opgeroepen voor een gesprek met (leden van) de toelatingscommissie.
  2. Als je geen uitnodiging voor een gesprek krijgt, krijg je dit zo spoedig mogelijk te horen.
  3. Als je wel voor een gesprek wordt uitgenodigd, krijg je op korte termijn bericht wanneer je wordt verwacht (halverwege maart).
  4. Na het gesprek laten we zo snel mogelijk horen of je bent toegelaten tot het Honours College. Dat is in ieder geval tijdig voor de start van het Bachelor's Honoursprogramma: de feestelijke Welcoming Ceremony (begin april).
Laatst gewijzigd:15 maart 2019 13:53
printView this page in: English