Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Bachelor

Sollicitatieprocedure

Omdat er een beperkt aantal plaatsen (circa 350) in het bachelor Honoursprogramma is, vindt er een selectie plaats. Wil je tot het bachelor Honoursprogramma worden toegelaten, dan moet je in ieder geval aan deze eisen voldoen.

De beste 10% studenten van de opleiding (op basis van behaalde studieresultaten) wordt uitgenodigd om te solliciteren. Ook wanneer je deze uitnodiging niet krijgt kan je meedoen aan de sollicitatieprocedure (zogenaamde wildcards), indien je de toelatingscommissie op basis van je motivatiebrief, je CV en een aanvullend gesprek kan overtuigen voldoende gemotiveerd en geschikt te zijn voor het excellentietraject.

De sollicitatiecommissie zal op de volgende punten letten:

  • je motivatie voor het Bachelor's Honoursprogramma: je bent ambitieus en wilt graag excelleren;
  • je behaalde studieresultaten tot nu toe;
  • je potentie om het Bachelor's Honoursprogramma binnen de gestelde termijn van drie jaar af te maken;
  • je bereidheid om op zoek te gaan naar de grenzen van je eigen discipline en daar overheen te kijken.
Sollicitatie

Je solliciteert naar een plaats in het Honours College door deze documenten digitaal in te sturen via Student Portal. Hiervoor moet je toegang hebben tot de organization 'Honours College Bachelor Selectie'.
Let op, kijk in de Student Portal onder 'Organizations', niet onder 'Courses'.

Alle studenten die een uitnodiging krijgen om te solliciteren, hebben toegang tot deze organization.

Wildcard

Studenten die geen uitnodiging hebben gehad kunnen solliciteren via een wildcard. Via dit formulier kunnen zij toegang krijgen tot de Student Portal organization 'Honours College Bachelor Selectie'.
Let op, om het formulier in te kunnen vullen moet je ingelogd zijn met RUG-account en mag je niet ingelogd zijn met bijvoorbeeld een persoonlijk Gmail-account. Sluit een ander account daadwerkelijk af door uit te loggen, minimaliseren is niet voldoende.

Deadline

Let op: alleen complete en tijdig ingeleverde dossiers worden in behandeling genomen! De deadline om te solliciteren is 9 maart 2018, 16.00 uur.

De procedure verloopt dan als volgt:

  1. Op basis van de in Student Portal ingestuurde sollicitatie wordt bepaald of je wordt opgeroepen voor een gesprek met (leden van) de toelatingscommissie.
  2. Als je geen uitnodiging voor een gesprek krijgt, krijg je dit zo spoedig mogelijk te horen.
  3. Als je wel voor een gesprek wordt uitgenodigd, krijg je op korte termijn bericht wanneer je wordt verwacht (halverwege maart). Na het gesprek laten we zo snel mogelijk horen of je bent toegelaten tot het Honours College. Dat is in ieder geval tijdig voor de aftrap van het Honoursprogramma.

De officiële opening van het Honoursprogramma is op 4 april 2018 met een feestelijke ceremonie.

Laatst gewijzigd:14 februari 2018 11:06
printOok beschikbaar in het: English