Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegeHonours Bachelor

FAQ

Bachelor

Voorlichting

Hoe kom ik meer te weten over de inhoud van het Honours Bachelor’s programma?

Op onze site vind je meer informatie over de inhoud van het Honours Bachelor’s programma. Daarnaast kun je in de maanden januari en februari naar onze voorlichtingen komen, waarin je met de studieadviseur en studenten uit het Honours Bachelor’s programme in contact kunt komen.

Selectie

Kan ik ook solliciteren voor het Honours Bachelor’s programma als ik niet tot de beste 10% van mijn programma behoor?

Jazeker, wanneer je aan deze toelatingseisen voldoet kun je altijd solliciteren voor het Honours Bachelor’s programma. Er zit geen verschil in hoe de sollicitaties verder behandeld worden.

Is het mogelijk om in mijn tweede bachelorjaar met het Honours Programma te beginnen?

Het Honours College kent maar één instroommoment voor eerstejaarsstudenten. Doordat het Honours Bachelor’s programma vanaf de start duurt tot het eind van de reguliere bachelor, is het niet mogelijk later in te stromen.

Moet het bijgevoegde cv in het Engels zijn, of mag het ook in het Nederlands?

Het Honours College ontvangt het cv graag in Engels, zodat dit voor alle leden van de toelatingscommissie toegankelijk is.

Moet ik een foto toevoegen aan mijn cv?

Het is niet noodzakelijk om een foto aan je cv toe te voegen, maar het kan soms goed zijn om je gezicht te laten zien op je cv.

Moet de cijferlijst een officieel transcript of records zijn, of mag het ook een kopie zijn van ProgressWWW?

Een kopie van ProgressWWW volstaat niet, dus een officieel transcript of records is nodig. Deze kun je opvragen bij het onderwijsbureau van je eigen faculteit.

Ik heb alleen een cijferlijst in mijn eigen taal, moet dit naar het Engels vertaald worden?

Je kunt het beste de cijferlijst inleveren die je ook gebruikt hebt voor de aanmelding voor je reguliere opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan wie moet de aanbevelingsbrief van een referent geadresseerd worden?

De aanbevelingsbrief kan het beste geadresseed worden aan de toelatingscommissie van het Honours College.

Wat moet er in de aanbevelingsbrief staan? Is er een format?

Er is geen format voor een aanbevelingsbrief, maar het doel van de brief is dat de referent de leden van de toelatingscommissie overtuigd van jouw geschiktheid voor dit Honours Bachelor’s programma. Daarnaast wil de toelatingscommissie graag weten dat jij beschikt over de capaciteiten zowel het Honours Bachelor’s programma als jouw reguliere programma naast elkaar af te ronden binnen de gestelde tijd.

Moet alle informatie voor de aanmelding worden samengevoegd in één bestand?

Om te zorgen dat alles goed doorkomt via het systeem, is het belangrijk dat alle informatie in één Word- of PDF-bestand staat. Een map met bestanden zippen werkt niet. Zorg daarnaast dat het bestand een herkenbare bestandsnaam heeft waar ook jouw volledige naam in staat

Ik heb de aanmelddeadline gemist, is het toch nog mogelijk om mee te doen met de selectie?

Helaas is het niet meer mogelijk om je na de deadline nog aan te melden voor de selectie.

Is het mogelijk om me aan te melden voor zowel de selectie van het Honours Programme in Philosophy (HPinPh) als voor de selectie van het reguliere bachelor programma?

Sollicitanten moeten voor de aanmelding kiezen of ze het Honours Programme in Philosophy of het reguliere programma willen volgen en kunnen zich niet aanmelden voor beide selectieprocedures.

Voor studenten in het programma

Wat gebeurt er als ik door onvoorziene omstandigheden niet kan voldoen aan de 100% aanwezigheidsplicht?

Het Honours College is in principe streng op de 100% aanwezigheidsplicht, maar kan soms een uitzondering maken in geval van ziekte, overlap met andere studieverplichtingen en ernstige familieomstandigheden zoals het overlijden van een familielid. In het geval dat dit voor jou nodig is, dien je zowel het Honours College als je docent hiervan op de hoogte te stellen en zullen zij kijken naar een manier om de gemiste lesstof in te halen.

Hoe kan ik een onvoorziene afwezigheid compenseren?

In het geval van het geoorloofd missen van een sessie voor een vak bepaald de docent van het desbetreffende vak wat de beste manier is om dit te compenseren en een kennisachterstand te voorkomen. Vaak is dit door middel van een vervangende opdracht. In het geval dat een algemene Honours-sessie gemist wordt, zal het Honours College een vervanging regelen.

Hoe weet ik of ik op schema lig met het programma en de voortgangseisen?

Als je alle vakken haalt die je per jaar moet halen, lig je op schema. Als je wilt weten welke vakken je moet volgen voor het Honours College in een jaar, kijk dan op Ocasys of de Student Portal. Als je één of meerdere vakken niet gehaald hebt, neem dan contact op met onze studieadviseur Nick Nieuwenhuijsen via honours.advisor@rug.nl voor een afspraak. Om te zien of je nog aan de entreevolwaarden voor het volgende jaar voldoet, kun je het beste de Educations and Assessment Regulations (EAR) in de Honours Student Portal raadplegen.

Hoe kan ik stoppen met het Honours College?

Als je helaas het idee het dat het Honours College toch niet voor jou is, is het mogelijk om te stoppen door middel van een mail naar de studieadviseur (honours.advisor@rug.nl) of bureau studentzaken (honours@rug.nl). Je zult dan uitgenodigd worden voor een evaluatiegesprek met de studieadviseur en het Honours College zal zorgen dat je wordt uitgeschreven. Mocht je stoppen terwijl je nog lopende vakken hebt, stuur dan ook de desbetreffende docenten even een mailtje dat je niet meer komt. Heb je twijfels over het programma? Contacteer vooral de studieadviseur om dit te bespreken en te zien wat de mogelijkheden zijn.

Voor een sollicitatie voor mijn master of een baan heb ik een tussentijdse referentiebrief en/of uitdraai van mijn behaalde resultaten in het Honours Bachelor’s programma nodig, kan ik deze krijgen?

Als je een tussentijdse referentiebrief nodig hebt, kun je hiervoor contact opnemen met de studieadviseur Nick Nieuwenhuijsen (honours.advisor@rug.nl). Heb je een officieel bewijs van je resultaten nodig? Dan kun je via honours@rug.nl regelen dat je een gestempelde uitdraai van ProgressWWW krijgt om te laten zien.

Na het programma

Waar kan ik mijn certificaat ophalen na afronding van het programma?

Studenten ontvangen geen los certificaat na het afronden van het programma. De resultaten verschijnen op de reguliere bul. Wel ontvangen studenten een aanbevelingsbrief.

Studenten ontvangen deze brief op de graduation ceremony. Mocht je daar onverhoopt niet bij kunnen zijn, dan is het mogelijk om na deze ceremonie jouw aanbevelingsbrief op het halen bij de balie in het Honours-kantoor in de toren van het Academiegebouw. Stem via honours@rug.nl wel eerst even af wanneer dit mogelijk is.

Hoe kan ik mijn resultaten van het Honours Programma op mijn bul laten opnemen?

Om de resultaten van het Honours Programma op je reguliere bul te krijgen, moet je deze, met de rest van je vakkenpakket van je reguliere opleiding, laten goedkeuren door de examencommissie van je reguliere opleiding. Dit kan je in gang zetten door je vakkenlijst in ProgressWWW in te voeren.

Kan ik een officiële verklaring van mijn inschrijving van het Honours College krijgen?

Het Honours College geeft geen andere verklaring van inschrijving dan de toelatingsbrief die studenten krijgen.

Master

Is het mogelijk om in mijn tweede masterjaar met het Honours Programma te beginnen?

Als je aan de minimum vereisten (link requirements hierin toevoegen!) voldoet, is het mogelijk in het tweede jaar van je master nog te beginnen aan het Honours Programma.

Laatst gewijzigd:07 januari 2019 09:34
printView this page in: English