Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Bachelor

Sollicitatiedocumenten

Je sollicitatiebestand moet de volgende documenten bevatten:

 1. Een ingevuld aanmeldingsformulier (dit formulier kun je vinden in de Student Portal organization onder 'Application Form').
 2. Een motivatiebrief (maximaal 500 woorden, in het Engels) waarin je aangeeft: 1) waarom je tot het Honours College wil worden toegelaten - ga daarbij in op je eigen verwachtingen, je interesses en je ambities; 2) wat je uit het programma hoopt te halen en 3) wat je denkt zelf te kunnen bijdragen aan het Honours College.
 3. Een curriculum vitae, bij voorkeur met een duidelijke en representatieve foto van jezelf.
 4. Een officiële actuele cijferlijst van alle behaalde studieresultaten van je bacheloropleiding (d.w.z. inclusief de resultaten voor vakken die je niet hebt behaald), te verkrijgen bij de studentenadministratie van je faculteit.
 5. De eindexamencijfers van je middelbare schooldiploma/vooropleiding.
 6. In ieder geval één persoonlijke referentie of aanbeveling van een gekwalificeerde expert (bijv. een docent, decaan, tutor of mentor van je middelbare school) waarin jouw geschiktheid voor het Bachelor Honours programma wordt aangetoond. De brief moet helpen je geschiktheid in brede zin voor het Honoursprogramma aan te tonen (bijvoorbeeld een reflectie op zowel academische als persoonlijke vaardigheden), om de toelatingscommissie te overtuigen. Een referentie of aanbevelingsbrief in het Engels heeft hierbij een sterke voorkeur. Mocht dit echt niet lukken, dan kan er ook een brief in het Nederlands (of desnoods Duits) worden ingeleverd.

  Naast deze verplichte referentie kan een docent van je huidige studie als tweede referent dienen. Deze hoeft niet een formele referentie of aanbevelingsbrief te schrijven. Het is voor een docent van je eigen studie, natuurlijk pas na overleg met de betreffende docent, voldoende om een naam en contactinformatie toe te voegen zodat wij persoonlijk contact op kunnen nemen met de betreffende docent.
 7. Je kunt nog andere documenten bijvoegen als je denkt dat die kunnen bijdragen aan een goed beeld van je geschiktheid voor het volgen van het Bachelor Honoursprogramma.

  Een extra vereiste voor FEB-studenten (niet van toepassing bij sollicitatie voor het Honours Programme in Philosophy):
  In ieder geval twee referenties of aanbevelingsbrieven in het Engels. Minstens één van de twee moet van iemand buiten FEB komen, zoals een VWO-leraar, VWO-decaan, een tutor of mentor. Voor je tweede referentie of aanbevelingsbrief is het ook zeer aan te raden iemand van buiten FEB te vragen. Mocht dit niet lukken, dan kan een docent van FEB gevraagd worden. Hierbij geldt, zoals hierboven vermeld, dat er voor huidige docenten niet een referentie of aanbevelingsbrief nodig is, maar dat het verstrekken van de naam en contactgegevens, in overleg met de docent, voldoende zijn.

  De deadline voor het indienen van je sollicitatiedocument is vrijdag 8 maart 2019, 16.00 uur. Let op: alleen complete en tijdig ingeleverde sollicitatiedocumenten worden in behandeling genomen.

Laatst gewijzigd:18 mei 2018 11:47
printView this page in: English