Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenHonours CollegeHonours Bachelor

Sollicitatiedocumenten

Je moet de volgende documenten inleveren:

 1. Een ingevuld aanmeldingsformulier (dit document is te vinden op de Student Portal organization in het menu).
 2. Een motivatiebrief (maximaal 500 woorden, in het Engels) waarin je schrijft: 1) waarom je tot het Honours College wil worden toegelaten; ga daarbij in op je eigen verwachtingen, je interesses en je ambities; 2) wat je zelf denkt te kunnen bijdragen aan het Honours College; 3) wat je denkt daarvoor terug te krijgen.
 3. Een curriculum vitae, bij voorkeur met een duidelijke en presentabele foto van jezelf.
 4. Een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten van je bacheloropleiding (d.w.z. inclusief de cijfers voor tentamens waarvoor je niet bent geslaagd).
 5. De eindexamencijfers van je middelbare schooldiploma.
 6. In ieder geval één persoonlijke referentie of aanbeveling van een gekwalificeerde expert (bijv. een docent, decaan, tutor of mentor van je middelbare school ) waarin jouw geschiktheid voor het Bachelor Honours programma wordt aangetoond. Een referentie of aanbevelingsbrief in het Engels heeft hierbij een sterke voorkeur. Mocht dit echt niet lukken, dan kan er ook een brief in het Nederlands (of desnoods Duits) worden ingeleverd.
  Naast deze verplichte referentie kan een docent van je huidige studie als tweede referent dienen. Deze hoeft niet een formele referentie of aanbevelingsbrief te schrijven. Het is voor een docent van je eigen studie, natuurlijk pas na overleg met de betreffende docent, voldoende om een naam en contact informatie toe te voegen zodat wij persoonlijk contact op kunnen nemen met de betreffende docent.
 7. Je kunt nog andere documenten bijvoegen als je denkt dat die kunnen bijdragen aan een goed beeld van je geschiktheid voor het volgen van het Honoursprogramma.


  Een extra vereiste voor FEB-studenten (niet van toepassing bij sollicitatie voor het Honours Programme in Philosophy):
  In ieder geval twee referenties of aanbevelingsbrieven in het Engels. Minstens één van de twee moet van iemand buiten FEB komen, zoals een VWO-leraar, VWO-decaan, een tutor of mentor. Voor je tweede referentie of aanbevelingsbrief is het ook zeer aan te raden iemand van buiten FEB te vragen. Mocht dit niet lukken, dan kan een docent van FEB gevraagd worden. Hierbij geldt, zoals hierboven vermeld, dat er voor huidige docenten niet een referentie of aanbevelingsbrief nodig is, maar dat het verstrekken van de naam en contactgegevens, in overleg met de docent, voldoende zijn.

  Let op:
  alleen complete en tijdig ingeleverde sollicitatiedocumenten worden in behandeling genomen! De deadline voor het indienen van je sollicitatiedocument is 9 maart 2018, 16.00 uur.

Laatst gewijzigd:14 februari 2018 10:59
printOok beschikbaar in het: English