Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHonours CollegeHonours Bachelor

Toelatingseisen

Wil je tot het bachelor Honours programma worden toegelaten, dan moet je in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 1. Je bent ingeschreven als propedeuse bachelorstudent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 2. Je bent tot de propedeuse van je bacheloropleiding toegelaten.
 3. Je hebt voldoende kennis van de Engelse taal (schriftelijk en mondeling) om het Honoursprogramma te kunnen volgen. Een richtlijn voor voldoende kennis van de Engelse taal is voor Nederlandse studenten: VWO eindexamen Engels, cijfer minimaal 6. Vrijwel het volledige programma wordt in het Engels onderwezen; de literatuur is vaak Engelstalig en ook presentaties en essays zullen in het Engels moeten worden gedaan.
 4. Je hebt goede studieresultaten behaald in het 1e semester. Als richtlijn voor goede studieresultaten geldt: je behoort tot de beste 10% van het cohort van je opleiding. Daarbij wordt gekeken naar het gewogen cijfergemiddelde van al je studieresultaten in het 1e semester.
 5. Je hebt voldoende studievoortgang in je studie. Als richtlijn voor voldoende studievoortgang geldt: je hebt minimaal 25 studiepunten of 80% van de studiepunten gehaald die je in het 1e semester kunt halen.
 6. Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent en dat je in staat zult zijn het programma binnen de gestelde termijn (drie jaar) af te ronden.

Eisen Engelse taalvaardigheid (voor niet Nederlandse diploma's)

Voor alle studenten geldt dat ze moeten voldoen aan de eisen van Engelse taalvaardigheid. Studenten die zijn toegelaten tot een Engelstalige Bacheloropleiding aan de RUG, voldoen hier automatisch aan. Studenten die zijn toegelaten tot een Nederlandstalige Bacheloropleiding dienen minimaal een 6 op hun VWO-diploma te hebben behaald of kunnen aantonen dat zij vergelijkbaar niveau hebben behaald.

Een voldoende bewijs van bekwaamheid in het Engels is:

 • een computer TOEFL score van minstens 237, alle onderdelen moeten voldoende zijn (d.w.z. ten minste 21 op elk onderdeel) en een TWE van minstens 4.5;
 • een papieren TOEFL score van minstens 580, alle onderdelen moeten voldoende zijn (d.w.z. ten minste 55 op elk onderdeel) en een TWE van minstens 4.5;
 • een internet TOEFL score van minstens 92, alle onderdelen moeten voldoende zijn (d.w.z. minstens 21 op elk onderdeel);
 • een IELTS Academic score van minstens 6.5, alle onderdelen moeten voldoende zijn (d.w.z. minstens 6.0 op elk onderdeel);
 • een CPE, Cambridge Certificate of Proficiency in English CAE, Cambridge Certificate of Advanced English.

Laatst gewijzigd:19 februari 2018 10:37
printView this page in: English