Skip to ContentSkip to Navigation
Education Honours College

Honours College

Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een verzwaard programma (bachelor 45 ECTS - master 15 ECTS) te bieden dat naast de reguliere bachelor- of masteropleiding gevolgd wordt waarvoor geen extra collegegeld betaald hoeft te worden. Het uitgangspunt van deze Honoursprogramma's is de ontwikkeling van talent en eigen initiatief.

In het bachelor Honoursprogramma staat hierbij de verdieping en verbreding centraal, terwijl het master Honoursprogramma is gericht op het ontwikkelen van leiderschap. In beide Honoursprogramma's ligt de nadruk op een interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

printView this page in: English