Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsHoe zit het?Veelgestelde vragenGeldzakenCollegegeld

Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars

 • Waarom halvering collegegeld eerstejaars?

  De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom halveert het kabinet het collegegeld van eerstejaars studenten vanaf het studiejaar 2018-2019. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen daarom een extra jaar korting op het collegegeld.

  Voldoet een student aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld? Dan is het collegegeld voor hem of haar in studiejaar 2018-2019 € 1.030 in plaats van € 2.060.
 • Voorwaarden voor 1 jaar half collegegegeld

  De halvering van het eerste jaar wettelijk collegegeld geldt voor elke student die:

  • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde (bekostigde) hogeschool of universiteit;
  • een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen;
  • het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan University colleges.

  Stel je vraag

 • Voorwaarden voor tweede jaar half collegegeld lerarenopleiding

  De halvering van het tweede jaar collegegeld moet gaan gelden voor elke student die:

  • in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit;
  • een lerarenopleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit volgt;
  • het wettelijk collegegeld betaalt.

  Ook bij lerarenmaster tweede jaar half collegegeld mogelijk
  Start de student een beacheloropleiding vanaf studiejaar 2018-2019? Dan komt de student voor het eerst in studiejaar 2021-2022 in aanmerking voor een halvering bij een masterlerarenopleiding.

  Stel je vraag

 • Voor sommige studenten nog steeds volledig collegegeld

  Het collegegeld wordt niet verlaagd voor studenten die:

  • al eerder dan het studiejaar 2018-2019 een opleiding in het hoger onderwijs volgden;
  • een masteropleiding volgen;
  • het instellingscollegegeld betalen;
  • een opleiding volgen in het niet-bekostigde hoger onderwijs;
  • aan het experiment vraagfinanciering meedoen.

  Stel je vraag

 • Wat gebeurt er als ik mijn collegegeld al heb betaald?

  Mocht je het collegegeld al overgemaakt hebben en je komt in aanmerking voor bovenstaande regeling dan zorgen wij dat je het teveel overgemaakte collegegeld zo spoedig mogelijk gerestitueerd krijgt.

  Als je de machtiging al hebt ondertekend voor het volledige bedrag en je komt in aanmerking voor bovenstaande regeling dan zal de RUG het gehalveerde tarief innen.

  Stel je vraag

 • Waar vind ik meer informatie?

  Meer informatie over halvering collegegeld voor eerstejaars vind je op:

  Stel je vraag

printView this page in: English