Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStudentenlevenVerenigingen

Politieke verenigingen en activiteiten

CDJA-Groningen

Onafhankelijke politieke jongerenorganisatie

DWARS Groningen

DWARS Groningen is de Groningse afdeling van DWARS de jongerenorganisatie van GroenLinks. Zij houden zich voornamelijk bezig met onderwerpen in Groningen stad en ommeland, maar ook met belangrijke landelijke en internationale onderwerpen.

Grin (association for PhD-students)

Behartigt de belangen van promovendi en bursalen op facultair en universitair niveau.

Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK)

Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) is de politiek neutrale, overkoepelende stichting van politieke jongerenorganisaties (PJO’s) in Groningen.  Zij hebben als doel jongeren bij de politiek te betrekken in de meest brede zin van het woord.

Groninger Studentenbond

De Groninger Studentenbond (GSb) is een studentenvakbond in Groningen. Dit betekent dat de GSb opkomt voor de rechten van studenten die in Groningen aan de hogeschool of op de universiteit studeren.

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Landelijke studentenorganisatie die de belangen behartigt van studenten uit Nederland in zowel het HBO als WO.

Jonge Democraten

Onafhankelijke, politieke jongerenorganisatie.

Jonge Socialisten in de PvdA afdeling Groningen
De Jonge Socialisten in de PvdA is een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie. We zijn verbonden aan de PvdA, maar varen onze eigen koers. Van lokale politiek tot internationale politiek; overal houden we ons mee bezig. Dit doen we door te debatteren, actie te voeren en congressen te bezoeken.
JOVD Groningen

Onafhankelijke politieke jongerenorganisatie.

Landelijk Overleg Fracties (LOF)

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) is een overlegorgaan dat bestaat uit een landelijk netwerk van actieve studenten uit universiteitsraden en centrale studentenraden.

LSVb

LSVb is een landelijke vakbond van en voor studenten. De LSVb komt op voor de rechten van studenten waar en wanneer dat nodig is.

PINK!

PINK! is de onafhankelijke politieke jongerenorganisatie (PJO) van de Partij voor de Dieren. Hoewel PINK! een PJO is, is ons voornaamste doel niet om mensen te overtuigen van een bepaalde politieke ideologie, maar hen te informeren, in staat te stellen kritisch voor zichzelf te denken, en te laten ervaren hoeveel invloed wij als (jonge) burgers hebben, zodat we samen een betere wereld kunnen vormen voor iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, etniciteit of soort.

ROOD Groningen

Politieke jongerenorganisatie van de SP.

Studenten Organisatie Groningen (SOG)

Politiek neutrale studentenorganisatie, die de belangen van de Groningse studenten wil behartigen.

Student en Stad

Politieke studentenpartij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Groningen. De partij komt op voor de belangen van studenten in Groningen.

printView this page in: English