Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStudentenlevenVerenigingen

Overige (studenten)organisaties en activiteiten

Amnesty Studentengroep Groningen

Wil jij je samen met medestudenten inzetten voor mensenrechten? Check dan de  Groninger studentengroep van Amnesty International.

Contractus (Groningse kamer van verenigingen)

De Contractus is het overlegorgaan van de studentenverenigingen in Groningen.

Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp)

Het GSp biedt studenten van de universiteit en het HBO een open plaats voor bezinning en reflectie op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij.

HG Aanspreekpunt

Het HG aanspreekpunt is een studentvertegenwoordiger die als contactpersoon en informant optreedt voor alle Groningse studentorganisaties.

Historisch tijdschrift Groniek

Historisch wetenschappelijk kwartaalblad, met bijdragen van prominente historici uit binnen- en binnenland.

Keiweek

De Keiweek is de algemene introductie voor iedereen die in Groningen gaat studeren.

Landelijke Kamer van Verenigingen

De website van de Landelijke Kamer van Verenigingen: een koepelorganisatie voor studentengezelligheidsverenigingen in Nederland.

O.C.S.G.

Het Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen (O.C.S.G.), is een overkoepelend, christelijk overlegplatform tussen de vijf christelijke studentenverenigingen in Groningen.

Rechtenforum.nl

Online discussieplatform voor rechtenstudenten waar je o.a. studie- en stage-ervaringen kunt bespreken met andere rechtenstudenten.

Rode Kruis Studentendesk

Studentenvrijwilligers in actie voor het Rode Kruis

printView this page in: English