Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingen

Accreditatie en visitatie

NVAO

NVAO

De onafhankelijke Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is door de Nederlandse en Vlaamse overheid opgezet om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Elke opleiding aan de Universiteit Groningen is door de NVAO geaccrediteerd. Dat betekent dat alle Groningse opleidingen voldoen aan de eisen die de Nederlandse overheid eraan stelt. Op de website van de NVAO vind je meer informatie over de beoordeling van onze opleidingen.

NVAO website

QANU

QANU

QANU is een evaluatiebureau (een quality assurance agency) dat zich in de eerste plaats richt op het beoordelen van opleidingen en onderzoeksprogramma's van universiteiten in Nederland. QANU levert een bijdrage aan het systeem van externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Nederland door inzicht te bieden in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en stelt universiteiten daarmee in staat om verantwoording af te leggen over hun activiteiten op deze gebieden en om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder te verbeteren.

QANU website

.
Accredited by AACSB

AACSB

De internationale accreditatieinstelling AACSB heeft in 2011 de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen haar keurmerk verleend. Een AACSB accreditatie is slechts voor minder dan 5% van de business schools wereldwijd weggelegd en geeft een waarborg voor de hoge kwaliteit van deze faculteit.

De AACSB onderzoekt de kwaliteit van de opleidingen, de studenten, de staf, het onderwijs, het onderzoek en de verschillende faciliteiten. Dit onderzoek verloopt via diepgaande zelfstudierapporten, een bezoek door een deskundig panel en interviews met stakeholders zoals studenten, alumni, onderzoekers, docenten, ondersteunend personeel, maar ook bedrijfscontacten en werkgevers.

AACSB website

Laatst gewijzigd:11 februari 2019 11:49
printView this page in: English