Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances

Studiekosten

Om je een beetje een indruk te geven, vind je in onderstaande tabel een aantal kostenposten met richtbedragen. Daar kunnen nog andere kosten bijkomen, zoals een abonnement op een krant of tijdschrift, de contributie voor sport- en/of culturele activiteiten, of voor een vakantie. Op de website van het Nibud is handige informatie te vinden over budgettering, studiefinanciering en op jezelf wonen.

Wat Kosten
Collegegeld

2022/2023 (meer informatie over collegeldtarieven)

€ 2.209,- (voltijd)

Studiekosten

Studieboeken, readers, fotokopieën circa € 65 per maand (€ 780 op jaarbasis)
Wonen Kamerhuur (incl. energie en bijkomende kosten als telefoonrekening, internet, excl. borg van ongeveer 1 maand huur) € 250 tot € 500 per maand
Eten en drinken

Maaltijden, drankjes enz.

€ 150 tot € 250 per maand
Telefoon Prepaid of abbonnement circa € 26 per maand
Fiets Prijs is gebaseerd op een goede tweedehands fiets € 80 tot € 110
Vervoer op dagen dat je OV-kaart geen vrij reizen geeft gemiddeld € 55 per maand
Verzekeringen zorgverzekering, WA- en inboedelverzekering € 100 tot € 120 per maand
Overige kosten   kleding, kapper, bioscoop € 157 per maand

Prijsbeleid studiekosten

De RUG heeft een prijsbeleid studiekosten om de studiekosten waarvoor wel een betaling mag worden gevraagd beheersbaar te houden. Hiervoor is een normbedrag per studiejaar afgesproken. Dit normbedrag geldt als plafond voor het totaal van de studiekosten in een (regulier studie-)jaar. Het normbedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur. Het normbedrag ’20-’21 is € 779,- en het normbedrag ’21-’22 is € 789,-.

Het prijsbeleid vraagt een inspanning van de opleiding om het totaal van de studiekosten binnen het afgesproken normbedrag te houden. In het geval van een overschrijding gelden aanvullende afspraken. Bij alle faculteiten geldt de mogelijkheid voor terugbetaling van de helft van het bedrag van de overschrijding. Deze afspraak kan worden aangevuld met een specifieke facultaire afspraak (zoals een leenregeling bij de opleiding Geneeskunde).

In het studiejaar ’20-'21 en ’21-'22 gelden de volgende plafondbedragen:

Cursusduur Opleidingsfase 2020-2021 2021-2022
1 jr. (60 EC) propedeuse, 1-jarige master € 779,- € 789,-
2 jr. (120 EC) postpropedeuse, 2-jarige master € 1.558,- € 1.578,-
3 jr. (180 EC) 3-jarige bachelor of master € 2.337,- € 2.367,-

Voor de studiekosten van keuzevakken, minoren, het Honours College enz. geldt geen plafondbedrag, maar wel een van dit bedrag afgeleide richtlijn. Voor onderdelen van een studiefase zijn de richtlijnen als volgt.

Studiepunten Opleidingsfase 2020-2021 2021-2022
Per 1EC keuzevakken € 12,98 € 13,15
15 EC halve minor € 195,- € 197,-
30 EC hele minor € 390,- € 394,-
45 EC Honours College € 585,- € 592,-
90 EC major in de postpropedeuse € 1.170,- € 1.183,-

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:11 mei 2022 15:01