Skip to ContentSkip to Navigation
CultuuronderwijsOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Cultuuronderwijs

CultuuronderwijsProjecten

Kwaliteit door Kennis (2013-2014)


Onderwijs


Kwaliteit door Kennis was een van de voorhoedeprojecten in het oude programma Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen (2013-2014). Het doel van het project was de deskundigheid van leerkrachten wat betreft het vormgeven en uitvoeren van cultuuronderwijs te vergroten, en zo de kennis op het gebied van cultuuronderwijs van scholen voor primair onderwijs in de gemeente en provincie Groningen te versterken.

De kern van het project was kennisoverdracht ter ondersteuning van het proces dat (pilot)scholen doorlopen wanneer zij cultuuronderwijs ontwikkelen. De theorie en hulpmiddelen ontwikkeld tijdens het Cultuur in de Spiegel onderzoekstraject bieden de structuur voor deze kennisoverdracht.

Scholen krijgen zo de ruimte om vanuit een gemeenschappelijk fundament en inhoudelijk referentiekader, en uitgaande van hun specifieke situatie (ideologie en visie, leerlingenpopulatie, beschikbare deskundigheid, culturele omgeving) hun cultuuronderwijs in te vullen. Uit dit project is een gespreksleidraad voortgekomen, waarmee scholen hun specifieke keuzes wat betreft cultuuronderwijs kunnen beargumenteren en delen met anderen.

Meer over:


Onderwijs

Laatst gewijzigd:18 maart 2016 11:11
Volg ons optwitter