Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Prof. dr. Jouke de Vries treedt toe tot KHMW

13 februari 2018

Hoogleraar bestuurskunde en decaan van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, Jouke de Vries, is toegetreden tot De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste ‘Geleerde Genootschap’ in Nederland.

De KHMW werd als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen opgericht in 1752, met als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin. De KHMW houdt zich sinds de oprichting bezig met het bevorderen van wetenschap en wil een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Koning Willem-Alexander is beschermheer van het ongeveer 900 man-en-vrouw tellende genootschap.

De KHMW kent leden die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap en directeuren die wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten met elkaar combineren. Prof. dr. Jouke de Vries is benoemd als directeur. De Vries: “Het is een eer dat ik als directeur benoemd ben door het bestuur. Ik zie het als een beloning voor de academische nevenvestigingen die ik heb opgezet in Den Haag (Universiteit Leiden) en in Leeuwarden voor de Rijksuniversiteit Groningen.”

Naast De Vries als directeur zijn RUG-wetenschappers Jacquelien Scherpen en Jan-Willem Romeijn benoemd tot lid.

Over prof. dr. Jouke de Vries

Jouke de Vries (1960) is hoogleraar bestuurskunde en decaan van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. Campus Fryslân is een faculteit van de RUG in Leeuwarden met masteropleidingen, een Bachelor College en een onderzoeks- en valorisatieagenda die past binnen de prioriteiten van de regio. Hiervoor was De Vries hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en decaan van de Campus Den Haag van diezelfde universiteit. Het onderzoek van De Vries richt zich op politiek en bestuur en meer specifiek op besluitvormingsprocessen, coalitie-onderhandelingen en beleidsveranderingen. Hij redigeerde drie internationale boeken over begrotingspolitiek in OECD landen. Hij publiceert regelmatig in de Staatscourant, Trouw, De Volkskrant en NRC Handelsblad en te gast als analist bij radio- en tv-programma’s.


Laatst gewijzigd:19 december 2018 07:02
printView this page in: English

Meer nieuws