Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Nieuw 'Centre for Research and Practice in Cultural Continuity' maakt zich sterk voor minderheidstalen

23 februari 2018

RUG/Campus Fryslân mede-oprichter van het CRPCC

RUG/Campus Fryslân richt samen met de universiteiten van Warschau, Londen, Leiden en het Max Planck Instituut een centrum op voor het bevorderen van culturele continuïteit. Het centrum wijdt zich aan het wereldwijd versterken van minderheidstalen, ​​zoals het Fries, met als doel het behouden van culturele en taalkundige diversiteit.

Het centrum wordt gehuisvest in de faculteit 'Artest Liberales' van de universiteit van Warschau en gefinancierd door de Polish Science Foundation. Activiteiten van het Centre for Research and Practice in Cultural Continuity (CRPPCC) richten zich met name op het ondersteunen van minderheidstalen en culturen. Een voorbeeld van een activiteit is 'Minority Languages, Major Opportunities' waar via onderzoek innovatieve middelen voor het onderwijs in minderheidstalen worden ontwikkeld. De financiering hiervan verloopt via 'Horizon 2020 Marie Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)' waarmee een budget van 1,6 miljoen euro gemoeid is. In dit project wordt personeel uitgewisseld en onderzoek verricht naar taal als remedie: taalkundige vitaliteit als een instrument voor psychologisch welzijn, gezondheid en economische duurzaamheid. Het project richt zich op sociale, culturele en economische vraagstukken gelinkt aan de afname van taalkundige verscheidenheid.

Minderheidstalen en meertaligheid
Minderheidstalen en meertaligheid

Culturele en taalkundige diversiteit

Dr. Matt Coler van RUG/Campus Fryslân: “Het thema minderheidstalen en meertaligheid is in lijn met de Friese kennisagenda en de onderzoeksagenda van Campus Fryslân. Ons internationale team van promovendi werkt al aan projecten die aan dit onderwerp gerelateerd zijn. Door de oprichting van het centrum, de projecten die hieruit voortvloeien en het uitwisselen van opgedane kennis en ervaringen, streven we samen met partners wereldwijd een bijdrage te leveren aan het behouden van culturele en taalkundige diversiteit. Door de samenwerking met gerespecteerde internationale partners zetten we bovendien Campus Fryslân verder op de kaart.”

Naast de Rijksuniversiteit Groningen en andere CRPCC leden, participeren de Fryske Akademy en Amerikaanse universiteiten zoals Yale, University of Texas en University of North Carolina in het RISE-project. In juni organiseert Campus Fryslân een internationaal academisch congres over dit onderwerp.

Laatst gewijzigd:19 december 2018 16:50
printView this page in: English

Meer nieuws