Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Humanitarian Engineering Workshop in Leeuwarden

14 mei 2018

Van 14 tot 19 mei is Leeuwarden het toneel van de 3e workshop op het gebied van Humanitarian Engineering. Dit jaar wordt de workshop voor het eerst georganiseerd door RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden in samenwerking met Texas A&M University at Qatar, Globalisation Studies Groningen, Network on Humanitarian Action - NOHA Groningen en het Centre for Innovation/Leiden University.

Humanitarian Engineering Workshop
Humanitarian Engineering Workshop

Tijdens deze week komt een internationaal gezelschap bijeen om studenten kennis te laten maken met onderwerpen op het gebied van humanitarian engineering. Humanitarian Engineering wordt gedefinieerd als het gebruik van technische en sociale wetenschappen voor het creëren, ontwerpen en implementeren van technologieën die het welzijn van gemeenschappen met humanitaire uitdagingen (natuurrampen, oorlogsconflicten, migratie, snelle verstedelijking) zouden verbeteren. Het gezelschap bestaat uit internationale studenten van de RUG en studenten van de prestigieuze Liberal Arts universiteit Texas A&M. In totaal zijn er 52 deelnemers met 26 verschillende nationaliteiten en 17 medewerkers met verschillende 10 nationaliteiten.

Het programma van de week bestaat uit diverse lezingen en workshops. De studenten krijgen de opdracht om onder deskundige begeleiding hun eigen humanitaire project te ontwikkelen dat zal resulteren in een humanitaire innovatie die een concrete behoefte beantwoordt en die voldoet aan ethische criteria.

De 3e workshop Humanitarian Engineering toont aan dat Campus Fryslân grote internationale ambities heeft, die bijdragen aan het vinden van lokale oplossingen voor wereldse vraagstukken.

Laatst gewijzigd:20 december 2018 10:41
printView this page in: English

Meer nieuws