Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Groen licht voor master Sustainable Entrepreneurship in Leeuwarden

19 december 2017

Eenjarig masterprogramma start september 2018

Het nieuwe eenjarige masterprogramma Sustainable Entrepreneurship aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de benodigde accreditatie verworven. De start is in september 2018 in Leeuwarden. In deze master werken studenten en bedrijfsleven nauw samen.

De Masteropleiding Sustainable Entrepreneurship (SE) is de eerste academische opleiding in Nederland op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Studenten leren de bedrijfsvoering van duurzame ondernemingen kennen in theorie én praktijk en werken aan de ontwikkeling van hun leiderschapsvaardigheden op dit terrein.

Stagebedrijf
"Studenten leren letterlijk alles over succesvol duurzaam ondernemen. Van leiderschap tot strategie, tot management en beleid. Vanaf dag 1 werken ze samen met een stagebedrijf waar ze wekelijks contact mee hebben. Ze worden in elk vak door duurzame experts en coaches begeleid. Onze directe samenwerking met het bedrijfsleven geeft een grote kans op een baan. Dat maakt het tot een uniek programma waar Leeuwarden en heel Noord-Nederland trots op kan zijn", meent professor Gjalt de Jong, hoogleraar duurzaam ondernemen aan Campus Fryslân en directeur van de nieuwe opleiding.

Centre for Sustainable Entrepreneurship
De nieuwe master is onderdeel van het Centre for Sustainable Entrepreneurship (CSE) van Campus Fryslân. Binnen het CSE werken vijf PhD studenten (promovendi) aan onderzoek naar verschillende aspecten van duurzaam ondernemen. Tevens biedt het CSE ondernemers de ruimte masterclasses te volgen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan ondernemen in de duurzame en circulaire sector.

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
De RUG/Campus Fryslân is een nevenvestiging van de Rijksuniversiteit Groningen, met Leeuwarden als vestigingsplaats. Campus Fryslân verzorgt niet één bepaald wetenschapsgebied, maar is gericht op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken, samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio.

Laatst gewijzigd:19 december 2018 07:01
printView this page in: English

Meer nieuws