Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

RUG Campus Fryslân doet mee aan landelijk onderzoek naar regeneratieve landbouw

29 april 2024

Regeneratieve landbouw is een duurzamere manier van combineren van voedselproductie en consumptie, waarbij de balans tussen natuur/ecologie, gezondheid en de volhoudbare bedrijfsmodellen centraal staat. 

Samen met boeren, ketenpartijen en onderzoekers gaan wij in het programma Re-Ge-NL de komende 7 à 8 jaar om boeren helpen om regeneratieve landbouwpraktijken toe te passen, waarbij zij voedselproductie combineren met bijvoorbeeld bodemverbetering en natuurherstel. Re-Ge-NL is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is ontwikkeld door Next Food Collective, Wageningen Universiteit & Research, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen, samen met 54 partners uit het hele voedselsysteem. Het gaat in dit bijzondere programma om kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het doel is om dit traject in te gaan met 1.000 boeren in heel Nederland! Hierbij zijn ook veel (keten)partijen bij betrokken.  Zo willen wij bijdragen aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen én economische kansen bieden voor boeren.

Spreekt dit programma je aan? Je leest er meer over in de interessante vacature voor programmamanager Regeneratieve Landbouw Transitie.

Lees meer over Duurzame Landbouw Transitie bij de RUG.

Laatst gewijzigd:29 april 2024 15:54

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.