Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Impactvolle Data-analist

Wat wil je – gelijk hebben of gelijk krijgen?

Data liegen niet. Dus heb je als data-analist altijd gelijk. Maar krijg je ook gelijk? Of verdwijnen je analyses in een la en gaat iedereen over tot de orde van de dag? En aan wie ligt dat dan? Aan de anderen, of ook een beetje aan jezelf? Gelijk krijgen vraagt immers om extra competenties, náást je analytische vaardigheden. Als je de vereiste ‘soft skills’ met de ‘hard skills’ weet te combineren, maak je het verschil als impactvolle data-analist. Hoe dat werkt? Beleef het zelf tijdens onze unieke 12-daagse deeltijdopleiding. De inschrijftermijn is geopend. Neem eventueel een optie, want het aantal deelnemers is begrensd.

Gert Haanstra & Jaap Wieringa, programmadirecteuren Impactvolle Data-analist
Gert Haanstra & Jaap Wieringa, programmadirecteuren Impactvolle Data-analist

Deeltijdopleiding Impactvolle Data-analist:
‘Ultieme mix van soft en hard skills’

Na tien succesvolle jaargangen gaat de 12-daagse deeltijdopleiding Impactvolle Data-analist zijn volgende decennium in. De opleiding is ontwikkeld op initiatief van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen en wordt aangeboden door de University of Groningen Business School. Door interim-manager/analist Gert Haanstra, hoogleraar onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde Jaap Wieringa en adviseur/coach Jan Bas Loman. Je leert ze intensief kennen tijdens de opleiding. Hun verschillende disciplines geven aan dat het programma even uitdagend als gevarieerd is.

Het onbetwiste Unique Selling Point van deze opleiding? Daar zijn de bedenkers het snel over eens: de unieke mix van soft skills en hard skills. Jaap Wieringa: “Ze vloeien in deze opleiding naadloos in elkaar over.” Gert Haanstra: “Het idee voor de opleiding is in de praktijk geboren. Het doel dat ons direct voor ogen stond, was een leerervaring creëren voor data-analisten, waarin de wetenschap en de praktijk samenvallen. Met als uitgangspunt dat iedere analist over eigen, specifieke kwaliteiten beschikt om een grotere invloed uit te oefenen. Vandaar die combinatie.”

Werken aan je analytische vaardigheden én je persoonlijke ontwikkeling
Jaap Wieringa: “Onze ervaring is dat data-analisten a priori georiënteerd zijn op de cijfers, de statistieken en het proces. Daardoor raken competenties om je verhaal voor het voetlicht te brengen – de soft skills – soms wat op de achtergrond. Denk aan presentatietechnieken, communicatie- en netwerkvaardigheden en leiderschapsskills. Met als gevolg dat goede analyses vaak niet de aandacht en follow-up krijgen, die ze verdienen. Dat werkt op den duur frustrerend. Onze invalshoek is: werk niet alleen aan je methodische ontwikkeling, maar ook aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling.”

De opleiding Impactvolle Data-analist biedt daar een veilige, inspirerende omgeving voor. Met als een van de kernkwaliteiten: de kleinschaligheid. De opleiding kent een maximum van vijftien deelnemers. Gert Haanstra: “Daar doen we geen concessies aan, hoe groot de belangstelling elk jaar ook is. Het unieke karakter van de opleiding is dat we met drie docenten aan de slag gaan met een kleine groep professionals. Dat garandeert gerichte individuele aandacht. We vragen letterlijk aan iedere individuele deelnemer: wat heb jij aan extra kennis en vaardigheden nodig om je rol succesvoller en effectiever in te vullen? Daar stemmen we het programma én de groepsdynamiek per deelnemer op af; één-op-één. Dat levert voor iedereen een fantastische leercurve op. We zien zowel beginnende als ervaren analisten in korte tijd enorme stappen zetten.”

Je hebt gelijk… maar hoe krijg je gelijk?
Gert Haanstra, die als interim-manager en analist veel A-merken ondersteunt, is de man van de vertaling naar de praktijk. Hoe stel je de juiste vragen, hoe vertaal je de probleemstelling naar de analyse, hoe structureer je je presentatie en creëer je draagvlak voor de uitkomsten van je analyse? Met andere woorden: je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk? Gert: “Daar gaan we op basis van realistische praktijksituaties mee aan de slag. Bij voorkeur vanuit cases en data die je als deelnemer zelf inbrengt. Dat is spannend en soms confronterend. Met als gegarandeerd resultaat: meer persoonlijke effectiviteit. Je werk als data-analist krijgt er meer betekenis door.”

Concreet aan de slag vanuit heldere, individuele doelen
Jaap Wieringa is de wetenschapper, de man van de ‘hard skills’. Hij weet welke nieuwe analysetechnieken en – methodieken relevant zijn, hoe je daar snel vaardig in wordt en op welke specifieke vraagstukken je ze kunt loslaten. Jaap gaat over het bouwen van de regressiemodellen en de forecasting en predictieve modellen; over het modelleren van ‘switchgedrag’ en over de techniek van beslisbomen. Dat alles in de context van de dominante rol van data in het totale marketing- en klantverhaal. Jaap: “We doen dat zeer ‘hands-on’. We staan kort stil bij de achtergrond en betekenis van bestaande en nieuwe modellingtechnieken, maar we gaan vooral concreet aan de slag. Bij voorkeur met bestaande data uit je eigen werkpraktijk.”

In deze bijzondere entourage van wetenschap, praktijk, kennis delen, en werken aan je soft en hard skills, is een bijzondere rol weggelegd voor adviseur/coach Jan Bas Loman, die als organisatie- en talentontwikkelaar betrokken is bij tal van transitietrajecten. Hij is de man van patronen doorbreken, een spiegel voorhouden en inzichtelijk maken hoe menselijke en organisatorische processen werken. Op basis van wat je als deelnemer zelf aangeeft, gaat hij één-op-één met je aan de slag. “Samen op zoek naar onvermoede talenten, maar ook naar eventuele blokkades die je effectiviteit in de weg zitten.”

Meer impact, meer plezier, meer waarde
Méér impact sorteren als data-analist. Dat is het doel van deze unieke 12-daagse opleiding die plaatsvindt in het midden van het land. Op een schitterende locatie: Kasteel Groeneveld in Baarn. Je trekt twaalf dagen op met drie bevlogen inspiratoren. Uit de wetenschap en de bedrijfspraktijk. Je ontmoet collega-analisten uit andere branches en treedt toe tot een actief netwerk van oud-deelnemers, allemaal ervaren en impactvolle data-analisten. Aan het slot van twaalf enerverende en inspirerende vrijdagen wacht je een bijzondere ceremonie en krijg je een certificaat uitgereikt van de University of Groningen Business School.

Inschrijven, dus.

Lees meer informatie over het Executive programma Impactvolle Data-analist.

Laatst gewijzigd:02 juni 2023 11:54