Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Impactvolle Data-analist

Je mix van vaktechnische en persoonlijke vaardigheden bepalen je effectiviteit

Van data-analist in een operationele rol tot data-analist in een innoverende rol – bij elke rol horen specifieke vaardigheden. En dat is altijd een mix van vaktechnische/analytische en persoonlijke vaardigheden. Tijdens de 12-daagse deeltijdopleiding Impactvolle Data-analist vloeien ze op een bijzondere manier ineen. In een leeraanbod dat is afgestemd op de rol die jij speelt en/of ambieert. Drie ervaren docenten op een groep van hooguit vijftien deelnemers garanderen maximale individuele aandacht en een fantastische leercurve. Je kunt je online inschrijven of een plek reserveren.

Gert Haanstra & Jaap Wieringa, programmadirecteuren Impactvolle Data-analist
Gert Haanstra & Jaap Wieringa, programmadirecteuren Impactvolle Data-analist

Deeltijdopleiding Impactvolle Data-analist:
Verbeter je hard skills en soft skills in twaalf interactieve sessies op een toplocatie in Baarn

Ken je dat gevoel? Je bent goed in je vak, maar er wordt onvoldoende naar je geluisterd. Dan ben je niet de enige data-analist die daar tegenaan hikt. Wat in jouw individuele geval de oplossing kan zijn? Dat ontdek je tijdens de 12-daagse deeltijdopleiding Impactvolle Data-analist. Waarom meedoen? Omdat het een unieke leer- en ontwikkelervaring is. Voor honderd procent toegesneden op jouw rol en ambities. De opleiding levert direct resultaat en bijzondere herinneringen op. Je sluit af met een universitair certificaat en maakt voor de rest van je leven onderdeel uit van een actief netwerk van ambitieuze marketinganalisten die aan de opleiding deelnamen. Dat zijn er meer dan honderd op dit moment. Want de opleiding Impactvolle Data-analist heeft alweer zijn tiende succesvolle jaargang achter de rug.

Iedere analist die deelneemt, maakt een stevige ontwikkeling door. De unieke formule van drie docenten op hooguit vijftien deelnemers maakt dat mogelijk. Wil je de analysemogelijkheden optimaal benutten? Wil je het maximale uit jezelf halen? Wil je dat het bedrijf waar je werkt de toegevoegde waarde van je analyses erkent en omzet in beleid? Dan is deze opleiding je opmaat.

Werken aan skills die voor jou relevant zijn
Als je de impact van je analyses wilt vergroten, levert deze opleiding je de vereiste inzichten, kennis en vaardigheden op. Dat zijn zowel vakvaardigheden – de hard skills – als persoonlijke vaardigheden – de soft skills. De verbinding die de opleiding dwars door het programma heen tussen beide legt, maakt de leercurve zo bijzonder. Je werkt aan die skills die relevant zijn voor de rol die je vervult of de rol die je ambieert.

Het programma van het Customer Insights Center (CIC) valt onder de University of Groningen Business School van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Om drempels weg te nemen, is gekozen voor een optimaal bereikbare locatie in het midden van Nederland: Kasteel Groeneveld te Baarn. De eerste drie dagen staan in het teken van een intensieve kennismaking met en het opfrissen van de vakmatige skills, waaronder het bouwen van voorspelmodellen. Prof. dr. Jaap Wieringa, hoogleraar onderzoeksmethoden en programmadirecteur van deze opleiding, legt uit wat je kunt verwachten.

“Ik begin een ‘analysedag’ met een inleiding op bestaande en nieuwe analysetechnieken- en –methodieken. Daar gaan we vervolgens actief mee aan de slag, bij voorkeur met data uit je eigen werkpraktijk. Dit gebeurt interactief en in een kleine groep. Je leert daardoor niet alleen van mij, maar ook van de praktijk van je collega-data-analisten. Theorie, cases en opdrachten wisselen elkaar af. Forecasting, customer lifetime value, switchgedrag, logistische regressie, machine-learning, alles wat voor jouw vak relevant is komt langs. En uiteraard hebben we het ook over zaken die ons werk beïnvloeden zoals de privacywetgeving. Waarom? Heel simpel. Om samen te zien hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn om het voor een analist beter te laten werken.”

Bij iedere rol horen specifieke hard skills en soft skills
Het programma spitst zich vervolgens toe op een viertal rollen die een analist zou moeten beheersen om zijn impact te vergroten. Allereerst is er de operationele rol, waarin je focust op het efficiënt en effectief uitvoeren van de dagelijkse (analyse)werkzaamheden. Daarnaast bestaan de adviserende, bewakende en innovatieve rol. Je kunt je in één van deze rollen specialiseren, maar er zijn ook data-alisten die in overeenstemming met de uitdagingen van de ene naar de andere rol switchen.

Welke rol je ook ambieert, je maakt tijdens de opleiding grote stappen in de daarbij passende professionele vaardigheden en persoonlijke competenties. Die bepalen je invloed; je uiteindelijke impact. Gert Haanstra, interim-manager en analist en, net als Jaap Wieringa, programmadirecteur geeft uitleg.

“Bij veel organisaties blijven kansen liggen door onvoldoende of onjuiste toepassing van data. Daar kun jij als analist verandering in brengen en het verschil in maken. Dat lukt als je je rol durft te pakken en je bewust bent van de persoonlijke en analytische skills die je in die rol doen groeien. Bij een operationele rol maken je presentatie, basismodelbouw en time managementvaardigheden het verschil.”

“Bij een adviserende rol wegen de relationele - strategisch analytische en adviserende competenties zwaarder. In deze rol moet je de grotere strategische vraagstukken goed kunnen vertalen naar passende analysetrajecten, en je interne opdrachtgevers effectief kunnen adviseren. Kies je voor een bewakende rol, dan horen daar skills bij op het gebied van samenwerken, forecasting, survival analyse, en effectief project- en procesmanagement. In een innoverende rol ben je in feite een inspirator. Je durft uit de analytische kaders van je vak te stappen en levert met bijvoorbeeld beslisbomen snel en waardevolle puzzelstukjes aan, die de creativiteit van je collega’s prikkelen.”

Doel en resultaat: meer effectiviteit en meer impact
Alle rollen komen tijdens de opleiding aan bod. In hun theoretische context, maar vooral in de toepassing. Deelnemers en docenten gaan letterlijk samen cases oplossen en sparren. Daar is zelfs een coach bij aanwezig. Deze coach biedt eventueel ter plaatse support bij het doorbreken van denkpatronen en beslechten van obstakels.

Spannend? Zeker. Eng? Absoluut niet. Het gebeurt in een veilige, professionele en inspirerende leer- en werkomgeving. Met maximale ruimte voor persoonlijke aandacht. Resultaatgericht en met een helder doel: vergroting van je effectiviteit, je persoonlijke impact. De opleiding wordt feestelijk afgesloten met een bijzondere ceremonie en een certificaat van de University of Groningen Business School.

Lees meer informatie over het Executive programma Impactvolle Data-analist.

Laatst gewijzigd:02 juni 2023 11:55