Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

Ervaringen

Lees hoe docenten en deelnemers het programma Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak hebben ervaren.


Kim Hermans

“Het Programma Succesvolle Energietransitie volgde ik omdat ik op zoek was naar een overzicht en een verdieping van mijn kennis van de ontwikkelingen rondom de energietransitie. Dit heb ik nodig in mijn werk als coördinator van de landelijke monitor en evaluatie van het klimaatbeleid waarin de energietransitie een belangrijke rol speelt.

Het programma geeft een zeer uitgebreide en gedegen stand van zaken van de kennis over de meest actuele thema’s zoals windenergie, waterstof en kernenergie. Tegelijkertijd ga je in discussie met de sprekers en deelnemers over thema’s als planologische condities, participatie, de noodzakelijke gedragsverandering en de rol van de overheid.

Daardoor heb ik meer inzicht in wat er nodig is voor de energietransitie zowel op landelijk als decentraal niveau, vooral ook omdat er deelnemers waren van de gemeente Groningen. Het was erg leuk om te doen in een relaxte omgeving en met prikkelende hoogleraren als begeleiders. Dank daarvoor!”

Kim Hermans, Coördinerend beleidsadviseur, Directie Klimaat Cluster Klimaatwet, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Maud Weide
"Succesvolle energietransitie vanuit diverse disciplines belicht"

"Klimaatverandering is steeds meer zichtbaar en voelbaar en dat er iets moet veranderen is een feit. De energietransitie is daarmee een collectieve plicht geworden. De vraag hóe we dit het beste kunnen doen stond centraal tijdens de opleiding. De belangrijkste thema’s zijn aan bod gekomen en werden vanuit verschillende disciplines belicht. De goede discussies met mijn medestudenten en de docenten hebben mij kennis geboden om direct te kunnen toepassen in mijn werk. Ik zou iedereen deze opleiding dan ook zeker aanraden!"

Maud Weide
Belangenbehartiger energie bij Vereniging Eigen Huis


Marieke Peterson
Marieke Peterson

"Wat hebben zonlicht en menselijk vernuft gemeen?"

"De zomer was een mooi moment voor reflectie. In juni heb ik het executive programma Succesvole Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak bij de University of Groningen Business School afgerond. Dit leverde mij verrassende nieuwe inzichten op, een breder inzicht in de opgave, mooie nieuwe contacten én de inspiratie om na de zomer met veel energie verder te gaan.

Lees meer

Marieke Peterson, partner energietransitie Enexis Groep

Oud-deelneemster 2021-editie


Goda Perlaviciute
“Menselijk perspectief meenemen in de energietransitie”

Bij de energietransitie is het belangrijk dat we mensen betrekken en meekrijgen. Maar wat zijn de psychologische factoren die de energietransitie succesvol kunnen maken?

Dr. Goda Perlaviciute verzorgt een bijdrage over het menselijke perspectief tijdens het executive programma Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak. Want bij de energietransitie draait het om meer dan alleen technische, politieke, economische of juridische aspecten.

Lees meer

Dr. Goda Perlaviciute
Universitair hoofddocent Omgevingspsychologie, Rijksuniversiteit Groningen


Joàn Teerling
“Meer zicht op het grotere geheel binnen de energietransitie.”

“De energietransitie is een veelomvattend proces dat niet alleen de productie betreft, maar waar ook veel maatschappelijke en juridische aspecten bij komen kijken. Ik vond het als productontwikkelaar dan ook interessant om meer te weten te komen over het grotere geheel. Dat was voor mij een belangrijke reden om deel te nemen aan de executive course van de UGBS. Daarbij kwamen er inzichten vanuit de psychologie en marketing aan bod; dimensies die ook steeds meer een rol gaan spelen binnen mijn organisatie.

Een belangrijk aandachtspunt binnen het programma is de focus op lokale gemeenschappen. Dit was voor mij een nieuwe invalshoek. Vooral de georganiseerde excursie naar het aardbevingsgebied in Loppersum en ‘t Zandt hebben mij in laten zien hoe inzichten binnen bepaalde gemeenten voort kunnen komen uit een decentrale aanpak. Voorheen was ik vooral bekend met de besluitvorming van bovenaf, maar als je het bottom-up organiseert dan gaan er andere krachten spelen.

Voor het uitvoeren van mijn huidige functie is het van belang om ook op strategisch niveau na te denken over de energietransitie. Naast de nieuwste academische inzichten waren de discussies hierover met docenten en deelnemers daarvoor heel waardevol, net als de momenten van reflectie. De mededeelnemers hadden verschillende achtergronden, waardoor ik veel heb opgestoken van de kennis en ervaringen uit andere bedrijfstakken. Tevens komt het netwerk dat ik aan het programma over heb gehouden nog geregeld van pas.”

Joàn Teerling
Research & Innovation Manager, Bekaert Combustion Technology


Charlotte Rogge
“Creatief denken, zonder financiële beperkingen”

“Tijdens het executive programma hebben we vanuit een academisch perspectief kennis opgedaan over een breed scala aan bestaande en relevante energietechnologieën. Ook kregen we de mogelijkheid om creatief te leren denken, zonder enige financiële beperkingen. Dit was voor mij heel waardevol.”

Charlotte Rogge
Senior adviseur strategisch omgevingsmanagement, Gasunie


Jeroen Bakker
“Lokale initiatieven zijn momenteel populair”

“Tijdens dit executive programma heb ik een nieuw perspectief kunnen ontwikkelen op hoe energietransitie eruit zou moeten zien in mijn organisatie: de Provincie Groningen. Ik vond vooral de focus op lokale energietransitie van toegevoegde waarde. Lokale initiatieven zijn momenteel populair en daarom belangrijk voor mijn organisatie.”

Jeroen Bakker
Programmamanager energietransitie bij de provincie Groningen


Andrej Tibold
“It opened many doors for us”

“What I really liked – and what was very important for me – was the social perspective on energy transition. I think that many people who work in the energy industry are unaware of the importance of this dimension. This course opened many doors for us, and I will continue to follow these developments on a social level.”

Andrej Tibold
Senior Energy Analyst, Energy Delta Institute

Laatst gewijzigd:14 maart 2024 15:10