Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

Waarom het energietransitie programma?

De energietransitie staat op het punt onbekend terrein te betreden. Bedrijven en organisaties moeten reageren op de marktvraag naar duurzame en concurrerende energieproducten en diensten. Daarnaast moeten de kaders die op internationaal en nationaal niveau worden gesteld, verenigd worden met het groeiend aantal decentrale initiatieven van onder meer prosumenten.

Succesvolle innovaties vragen om een strategische en multidisciplinaire aanpak. Er is niet alleen feitelijke kennis nodig over onder meer consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, beleidswijzigingen en de spanningen tussen vraag en aanbod in het energiesysteem als geheel. Een duidelijke visie en stakeholder-management zijn daarnaast noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle energietransitie.

Bent u de energieprofessional die hierin een leidende rol wil spelen?

EDI-NEC

Voor u is het vijfdaagse executive programma ‘Succesvolle energietransitie met multidisciplinaire aanpak’ van de University of Groningen Business School ontwikkeld, mede mogelijk gemaakt door het Bernoulli Instituut voor Wiskunde en Informatica, de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu, het projectteam Zonnewal Oostwold en Energy Delta Institute, New Energy Coalition. Met speciale dank aan Grunneger Power, Gasunie en de Gemeente Groningen.

State-of-the-art energie programma

In het executive programma ‘Succesvolle Energie transitie met Multidisciplinaire Aanpak’ onderzoeken we wat nu eigenlijk de voorwaarden voor een succesvolle energietransitie zijn. We benaderen deze problemen multidisciplinair, vanuit een technisch, economisch, maatschappelijk, sociaal-psychologisch, juridisch en politiek perspectief.

Verder onderzoeken we hoe consumenten, lokale gemeenschappen en innovators economische waarde creëren en bestaande aannames doen verschuiven. Vanaf de start wordt u betrokken bij praktijkcasussen die alternatieve routes helpen definiëren naar een meer gedecentraliseerd, economisch efficiënt en maatschappelijk wenselijk systeem. Het executive programma helpt u nieuwe inzichten en strategieën te ontwikkelen voor uw eigen organisatie om zo bij te dragen aan een succesvolle energietransitie.

Windmolens op zee

Expertise

De University of Groningen Business School (UGBS) is uniek, omdat wij de expertise in huis hebben om licht te laten schijnen op de energietransitie vanuit alle relevante wetenschappelijke disciplines. Deze variëren van elektronica en materiaalwetenschap tot economie, recht, sociologie en psychologie.

Laatst gewijzigd:28 februari 2020 11:05