Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

Waarom het energietransitie programma?

Energietransitie is een complex maatschappelijk proces, dat over veel meer gaat dan vervanging van fossiele door hernieuwbare energie. Bedrijven en organisaties moeten reageren op de marktvraag naar duurzame en betaalbare energieproducten en -diensten. Daarnaast moeten de beleidskaders die op internationaal en nationaal niveau worden gesteld, plaats bieden aan het groeiend aantal decentrale initiatieven van onder meer prosumenten en coöperaties.

Succesvolle innovaties vragen om een strategische en multidisciplinaire aanpak. Er is niet alleen feitelijke kennis nodig over onder meer consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, beleidswijzigingen en de spanningen tussen vraag en aanbod in het energiesysteem als geheel. Een duidelijke visie en stakeholder-management zijn daarnaast noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle energietransitie.

Bent u de energieprofessional die hierin een leidende rol wil spelen?

Voor u is het vijfdaagse executive programma ‘Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak’ van de University of Groningen Business School ontwikkeld.

Nieuwe inzichten ontwikkelen

In het Nederlandstalige executive programma ‘Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak’ onderzoeken we wat nu eigenlijk de voorwaarden voor een succesvolle energietransitie zijn. We benaderen deze problemen multidisciplinair, vanuit een technisch, economisch, maatschappelijk, sociaal- psychologisch, juridisch en politiek perspectief.

Verder onderzoeken we hoe consumenten, lokale gemeenschappen en innovators economische waarde creëren en bestaande aannames doen verschuiven.

Vanaf de start van de cursus wordt u betrokken bij de formulering van praktijkcasussen die alternatieve routes helpen definiëren naar een meer economisch efficiënt, technisch robuust en maatschappelijk geaccepteerd systeem. Het executive programma helpt u nieuwe inzichten en strategieën te ontwikkelen voor uw eigen organisatie om zo bij te dragen aan een succesvolle energietransitie.

Multidisciplinaire expertise

De University of Groningen Business School (UGBS) is uniek, omdat wij de expertise in huis hebben om licht te laten schijnen op de energietransitie vanuit alle relevante wetenschappelijke disciplines. Deze variëren van technologie voor het maken van zonnecellen en batterijen, tot economie, recht, sociologie, psychologie en ruimtelijke planning.

Windmolens op zee
Laatst gewijzigd:25 april 2024 18:27