Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Duurzame Businesstransitie

Programmainhoud

Het programma Duurzame Businesstransitie bestaat uit twee modules van elk een middag en aansluitend een hele dag:

 • Module 1 draait om het begrijpen van duurzaamheid als middel voor waardecreatie en het betrekken van stakeholders.
 • In Module 2 leert u hoe duurzaamheid in stappen vertaald kan worden naar meetbare resultaten en hoe nieuwe KPI’s (Key Performance Indicators) ontwikkeld moeten worden. Hier gaat het over het realiseren van tastbare en integrale waardecreatie.

In beide modules geven gastsprekers een toelichting hoe zij de stappen hebben uitgevoerd, en wat leerervaringen zijn.

Volwassenheidsfases van duurzaamheid

U zult voor uw eigen organisatie bepalen wat er nodig is om van in control (voldoen aan de minimumeisen), naar in bedrijf (sturen op hoofdlijnen), naar in DNA te gaan. In deze laatste volwassenheidsfase weten alle medewerkers wat er van ze verwacht wordt, en hoe zij kunnen bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelen.

lees verder onder de afbeelding

De volwassenheidsfases van duurzaamheid: van 'in control' naan 'in bedrijf'naar 'in DNA'

Module 1: Duurzame Business Modellen en Waardecreatie

Topics:

 • Veranderende context en impact op business: Introductie tot duurzaamheidsconcepten (o.a. ESG, CSRD, SDG, materialiteitsmatrix) en het belang van duurzaamheid in het hedendaagse bedrijfsleven. Verkenning van verschillende duurzame bedrijfsmodellen en identificatie van marktkansen.
 • Het concept van integrale waardecreatie: hoe kunt u waarde toevoegen op financieel, sociaal, milieu en economisch vlak? Hoe om te gaan met dilemma’s en conflicterende doelen? Hoe geeft u vorm aan duurzame waardecreatie op basis van purpose, missie en activiteiten?
 • Identificeren van duurzaamheidsmogelijkheden en opstellen van een duurzaamheidsstrategie. Op basis van stakeholderanalyse en (gewenste) volwassenheidsfase en duurzaamheidsdoelen.
 • Casestudies en praktijkvoorbeelden. Demonstratie van succesvolle bedrijven met aandacht voor data-gedreven besturing, instrumenten, (verander)rollen, eigenaarschap en leiderschap.

Door middel van groepsdiscussies leert u over verschillende duurzame bedrijfsmodellen en hun toepasselijkheid in verschillende industrieën. Door actief aan de slag te gaan met casestudies leert u over de toegepaste strategieën en uitdagingen. Aan de hand van stakeholder mapping oefeningen verkent u de belangrijkste veranderingen in uw markt. Dit biedt het startpunt om uw duurzaamheidsstrategie nog beter te formuleren.

Module 2: Sturing en Implementatie van Duurzame Transformatie

Topics:

 • Implementatie van een duurzaamheidsstrategie: hoe vertaal je strategie naar actie?
 • Ontwikkeling en implementatie van nieuwe KPI's voor duurzaamheid.
 • Het meten van de impact van duurzaamheidsinitiatieven.
 • Interne communicatie en cultuurverandering voor duurzaamheid.
 • Risicobeheer en duurzaamheid.
 • Casestudies en praktijkvoorbeelden.

U oefent om nieuwe KPI's te formuleren en een implementatieplan te ontwikkelen voor uw eigen organisatie. U bepaalt een strategie om effectief om te gaan met interne weerstand en om een cultuurverandering door te voeren. U neemt deel aan groepsdiscussies over risicobeheer en duurzaamheid. Aan de hand van casestudies, analyseer en bespreekt u een roadmap voor duurzaamheidsgroei.

Leerdoelen

Aan het eind van de twee modules:

 • heeft u een beter begrip van de kernconcepten van duurzaamheid, en kennis over succesvolle praktijkvoorbeelden van succesvolle duurzame transformaties.
 • kunt u duurzame bedrijfsmodellen identificeren en evalueren, en een duurzaamheidsstrategie formuleren.
 • heeft u aan de hand van een stakeholderanalyse een implementatieplan (roadmap) opgesteld voor gewenste duurzaamheid met bijbehorende KPI's voor uw eigen organisatie.
 • krijgt u meer grip op de duurzaamheidstrategie. U heeft niet alleen meer kennis heeft over hoe om te gaan met de belangrijkste risico's en uitdagingen tijdens de implementatie van een duurzaamheidstransitie voor uw eigen organisatie, maar ook hoe u duurzaam kunt sturen op het verwezenlijken van financiële en niet-financiële doelen.
 • bent u in staat om uw organisatie mee te nemen in de duurzame transitie van uw organisatie en weet u hoe u uw collega’s kan uitleggen wat en hoe zij kunnen bijdragen aan deze ambitie.

We nemen contact met u op voor een advies op maat.
Een incompany oplossing is ook mogelijk!


Bent u al toe aan een volgende stap en verder de diepte in te gaan op dit thema? Neem dan eens een kijkje bij onze 2-jarige deeltijd Executive MBA Sustainable Business Models.

Laatst gewijzigd:25 januari 2024 12:48