Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Business School Executive programma's Boardroom Dynamics

Toelating en aanmelding

Voor wie

Het governance programma is sectoroverstijgend en bedoeld voor (zeer) ervaren bestuurders en toezichthouders die vanuit een overkoepelend kader risicovolle dynamics binnen een bestuur, een raad of tussen beide partijen willen leren duiden. Deze kennis helpt bij het objectief bespreekbaar maken van dit thema. Ook is het programma geschikt voor bestuurders/toezichthouders die zich effectief willen positioneren ten opzichte van externe belanghebbende partijen en die beter in kunnen spelen op complexe veranderingen in de omgeving van hun organisatie.

Aanmelding

Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met onze UGBS programmamanager Karin van der Velde:

E k.h.van.der.velde rug.nl
T 050 363 7882

In dit gesprek bespreekt zij, samen met u, de aanmeldings- en toelatingsprocedure.
De definitieve beslissing tot toelating wordt genomen door de kerndocent Prof. dr. Floor Rink.

Laatst gewijzigd:04 maart 2020 15:25