Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Boardroom Dynamics

Ervaringen

Jacqueline Baardman
"Sterke sprekers dagen uit tot discussie"

'De combinatie van theorie en praktijk sprak mij erg aan binnen het Boardroom Dynamics programma. Vanuit mijn achtergrond als psycholoog vind ik het interessant om te horen wat er vanuit onderzoek bekend is in combinatie met het sociologisch en psychologisch perspectief binnen de dynamiek van de boardroom.

Het programma is onderverdeeld in thema’s en dilemma’s, dit zorgt voor overzicht. Sterke sprekers dagen uit tot discussie en er was ruimte om de dialoog met elkaar aan te gaan. Daarnaast deelden deelnemers met diverse achtergronden hun ervaringen over concrete situaties.

In het uitoefenen van je rol wordt je persoonlijkheid steeds belangrijker: je hebt reflectie nodig voor die constante ontwikkeling. Persoonlijk gebruik ik reflectie om mezelf door te ontwikkelen. Het is fijn om hierbij stil te staan en dit te kunnen doen in een groep van gelijkgestemden.'

Jacqueline Baardman
Directeur GGD Noord- en Oost- Gelderland
Deelnemer 2023


Peter
"Verrijkende diversiteit aan medecursisten"

'Tijdens de opleiding is er een mix aan sprekers die vanuit hun ervaring in de Boardroom meer inzicht hebben gegeven hoe zijzelf in een bepaalde case hebben gehandeld en wat het gevolg daarvan is geweest. Juist het feit dat dit niet altijd successtory's waren, maakte het voor ons ook heel waardevol om te ervaren hoe makkelijk zaken kunnen ontsporen.

Door de wetenschappelijke uitleg en verklaring van de dynamiek binnen de boardroom heb ik echt nieuwe inzichten gekregen maar ook de bevestiging dat je onderbuikgevoel volgen ook heel belangrijk blijft.

Ik kan het programma onder leiding van Floor Rink in combinatie met de advieservaring uit de praktijk van BeljonWesterterp en met de verrijkende diversiteit aan medecursisten uit diverse branches, van harte aanbevelen!'

Peter Hens
Directeur, manager
Deelnemer 2022


Joke
"Waardevolle input voor frisse gesprekken aan de top"

'Er is veel kennis beschikbaar over de dynamiek in bestuurskamers en tussen toezichthouders. Onder diegenen die de functies beoefenen, wordt daar tegenwoordig voorzichtig over gesproken, want de traditie is om onfeilbaar te zijn. Bestuurders en toezichthouders zijn wat dat betreft net mensen. Deze opleiding biedt de combinatie van wetenschappelijke kennis en praktijkervaring als waardevolle input voor frisse gesprekken in de top van ieder bedrijf. Een aanrader!'

Joke Hofman
Directeur-bestuurder Woonbedrijf ieder1 en bestuurslid Aedes
Deelnemer editie 2020


walter
"Een traject dat dicht op je professionele huid komt"

'Het programma is keurig verzorgd, doordacht en systematisch opgebouwd en de deelnemersgroep is gevarieerd. Er is ruimte voor een verdiepend gesprek met de deskundige sprekers en telkens komt de nadrukkelijke koppeling met wetenschap en onderzoek terug. Niet in de laatste plaats maakt de betrokken, deskundige en bezielende leiding van Floor Rink het een verfrissend en uitdagend leer- en ontwikkeltraject dat dicht op je professionele huid komt: zij weet met haar eigen reflecties verdieping te brengen en over de sprekers heen verbanden te leggen richting de praktijken van de deelnemers.'

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur De Meerwaarde
Deelnemer editie 2020


Walter
"Een mooie verrijking voor elke bestuurder en commissaris"

'Het programma heeft wat mij betreft een "plusje" in de opleidingsmarkt voor bestuurders en commissarissen door de combinatie van wetenschap (UGBS), advieservaring (BeljonWesterterp) en de praktijkervaring van de diversiteit aan medecursisten. Het biedt een steeds verrassende en inspirerende mix aan relevante thema’s, bespiegelingen en actualiteiten op het gebied van governance en gedrag in, en buiten, de boardroom.

De al even veelzijdige mix aan sprekers heeft een rijke achtergrond in de praktijk en/of de wetenschap. Je wordt getriggerd en aan het denken gezet. Gechallenged om je eigen ervaringen en opvattingen weer kritisch te bezien en te herijken of herbevestigen. Een mooie verrijking voor elke bestuurder en commissaris!'

Walter Bak
Toezichthouder, adviseur, docent en overheidsmanager
Deelnemer editie 2020

Laatst gewijzigd:26 april 2024 13:55