Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Boardroom Dynamics

Programma

Waarom

Goed bestuur en effectief toezicht is mensenwerk, en dit brengt uitdagingen met zich mee. Zo komen bestuurders en toezichthouders regelmatig voor besluitvormingsparadoxen te staan. En hoewel onpartijdigheid voorop staat, kan betrokkenheid tussen bestuurders en toezichthouders soms ook helpen om elkaar beter te begrijpen.

Sociale beïnvloeding is dus een lastig fenomeen, vooral wanneer bestuurders en toezichthouders niet weten hoe dit proces tot stand komt en aangestuurd kan worden. Zijn er bijvoorbeeld individuele kenmerken die bepalen wie het meest invloedrijk is? Hoe kunt u een open cultuur creëren binnen boards/uw board, en hoe behoudt u deze openheid in een dynamische omgeving? En is het mogelijk om besluiten te nemen die de belangen behartigen van meerdere stakeholders tegelijkertijd?

In het programma krijgt u antwoorden op deze vragen, en geven we concreet invulling aan het begrip cultuur.

Opbouw

Het Governance Programma Board Room Dynamics is zodanig ingericht dat het voor drukbezette bestuurders en toezichthouders te combineren is met het dagelijks werk.

Het programma bestaat uit tweemaal een tweedaagse module en een afsluitende sessie gericht op uw persoonlijke ontwikkeling van een halve dag. De laatste middagsessie sluiten we bovendien af met een feestelijk diner, zodat we op informele wijze samen kunnen terugblikken op de bereikte leerdoelen van het programma.

De thematische dagen bestaan voornamelijk uit interactieve sessies, geleid door vooraanstaande wetenschappers en gerenommeerde gastsprekers uit de praktijk. Tevens behandelen we de besluitvormingscase die u voorbereid heeft en een case waar u ter plekke mee aan de slag gaat. Tot slot krijgt u een persoonlijke ontwikkelingsscan, waarvan de resultaten in de afsluitende sessie besproken worden.

Thema's per dag

  • Dag 1: Sociale beïnvloedingsprocessen
  • Dag 2: Cultuur en gedragsverandering
  • Dag 3: Leiderschap en Innovatie
  • Dag 4: Contextuele invloeden
  • Dag 5: Persoonlijk leiderschap
Kerndocent prof. Floor Rink
'Een open klimaat binnen bestuur of raad'


“Bestuurders en commissarissen staan volop in de schijnwerpers, want zij dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van een organisatie. Verkeerde beslissingen kunnen verregaande gevolgen hebben voor aandeelhouders, medewerkers, klanten, en zelfs de maatschappij.

Effectief toezicht is de oplossing, en hierbij wordt steeds vaker het belang van boardroom dynamics genoemd. Een open klimaat binnen een bestuur of raad bepaalt in sterke mate hoe zij functioneert en stuurt op langetermijnwaardecreatie.”

Floor Rink

Kerndocent, sociaal psycholoog en hoogleraar Organisatiegedrag

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 10:25