Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Boardroom Dynamics

Programma

Waarom

Goed bestuur en effectief toezicht is mensenwerk, en dit brengt uitdagingen met zich mee. Zo komen bestuurders en toezichthouders regelmatig voor besluitvormingsparadoxen te staan. En hoewel onpartijdigheid voorop staat, kan betrokkenheid tussen bestuurders en toezichthouders juist ook helpen om elkaar beter te begrijpen.

Sociale beinvloeding is dus een lastig fenoneem, vooral wanneer bestuurders en toezichthouders niet weten hoe dit proces tot stand komt en aangestuurd kan worden. Zijn er bijvoorbeeld individuele kenmerken die bepalen wie het meest invloedrijk is? Hoe kunt u een open cultuur creëren binnen boards/uw board, en hoe behoudt u deze openheid in een dynamische omgeving? En is het mogelijk om effectieve besluiten te nemen en tegelijkertijd de belangen te behartigen van meerdere stakeholders?

In het programma krijgt u antwoorden op deze vragen, en geven we concreet invulling aan het begrip cultuur.

Opbouw

Het programma bestaat uit vier thematische dagen en een afsluitende sessie gericht op uw persoonlijke ontwikkeling van een halve dag. De 4,5 collegedagen zijn gepland op vrijdagen en de laatste middagsessie sluiten we af met een feestelijk diner, zodat we op informele wijze samen kunnen terugblikken op de bereikte leerdoelen van het programma.

De thematische dagen bestaan voornamelijk uit interactieve sessies, geleid door vooraanstaande wetenschappers en gerenommeerde gastsprekers uit de praktijk. Tevens behandelen we de besluitvormingscase die u voorbereid heeft en een case waar u ter plekke mee aan de slag gaat. Tot slot krijgt u een persoonlijke ontwikkelingsscan, waarvan de resultaten in de afsluitende sessie besproken worden.

Thema's per dag

  • Dag 1: Individuele Besluitvorming en Boardroom Dynamics
  • Dag 2: Governance Structuren en Boardroom Dynamics
  • Dag 3: Omgevingsveranderingen en Boardroom Dynamics
  • Dag 4: Stakeholders en Boardroom Dynamics
  • Dag 5: Uw Eigen Rol in Boardroom Dynamics
Laatst gewijzigd:27 oktober 2020 13:54