Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Connecting for impact
Business School Executive programma's Boardroom Dynamics

Sprekers

Sprekers zijn hoogleraren van de RUG en ervaren directeuren/toezichthouders  uit de praktijk, voorgaande sprekers waren o.a.:

Uit de Wetenschap

 • Prof. dr. Floor Rink, hoogleraar en onderzoeksdirecteur Organisatiegedrag, Rijksuniversiteit Groningen en Lid RvC PwC Nederland. Als sociaal psycholoog verricht zij onderzoek naar (werk)situaties waarin “intra- en inter-group dynamics” een rol spelen, zoals bij diversiteit en machtseffecten, en bij ethische besluitvorming en effectief toezicht.

 • Prof. dr. Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de Tilburg School of Economics and Management en Associate Dean Assessment and Quality Assurance & Professor aan de TIAS School for Business and Society.

 • Dr. Dennis Veltrop, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen, medewerker bij De Nederlandsche Bank en mede-oprichter van BoardResearch.org.
  BoardResearch biedt ondersteuning aan Raden van Commissarissen bij zelfevaluaties.

Uit de Praktijk

Sprekers worden op basis van actualiteit en beschikbaarheid uitgenodigd. Voorbeelden van voorgaande sprekers zijn:

 • Mr. Willem Hein, algemeen directeur BeljonWesterterp B.V., voormalig CEO van de Best Western Hotels.
  Als ervaren bestuurder en boardroom recruiter is hij expert in het toetsen van de kerncompetenties die bestuurders en toezichthouders nodig hebben om optimaal te functioneren.

 • Prof. dr. Jaap van Manen, partner Strategic Management Center, voormalige voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code, bijzonder hoogleraar governance, Rijksuniversiteit Groningen en meervoudig commissaris.
  Als ervaren commissaris op (inter)nationaal niveau kent hij de effecten van boardroom dynamics op besluitvorming. Dit heeft geleid tot het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en een open cultuur in de governance code-Van Manen.
 • Leen de Waal MSc MA, principal consultant Wagner, docent in diverse (internationale) executive programma's. Opgeleid als econoom en filosoof. Hij combineert beide vakgebieden tot een originele kijk op de ontwikkelingen in de wereld, om daar vervolgens op een pragmatische manier mee om te gaan.
 • Jacques Buith MSc, senior partner bij Deloitte. Hij adviseert organisaties met focus op de impact van de SDG's, ESG en duurzaamheid. Hij is vanuit Deloitte betrokken bij de oprichitng van Chapter Zero Nederland. Dit komt voort uit het Climate Goverance Initiative van het World Economic Forum.
 • Rinske van Heiningen, Group Communications Director TenCate Grass, voormalig Programmadirecteur Duurzaamheid AkzoNobel. Meervoudig toezichthouder. Vanuit haar ervaring zal zij een bijdrage verzorgen over hoe om te gaan met meldingen van diversiteitsissues en grensoverschrijdend gedrag.
 • Yardena Shitrit, Bestuurder en meervoudig toezichthouder. Haar heldere visie op de rol van voorzitter van een RvT of RvC komt voort uit haar jarenlange ervaring als voorzitter van diverse supervisory boards.
Willem Hein
Reflectievermogen en handelingsruimte ontwikkelen


“De dynamiek in een board is dermate cruciaal dat wij hier in onze werving en selectie voortdurend rekening mee houden. De meest effectieve boards bestaan uit mensen die beschikken over een ruime mate van zelfinzicht, leiderschap en gevoel voor de soms minder zichtbare dynamieken. Ik vind het dan ook van groot belang dat bestuurders en toezichthouders meer reflectievermogen en handelingsruimte kunnen ontwikkelen op dit thema.”

Willem Hein

algemeen directeur BeljonWesterterp B.V.

Laatst gewijzigd:18 juli 2023 09:42