Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Boardroom Dynamics

Sprekers

Sprekers zijn hoogleraren van de RUG en ervaren directeuren/toezichthouders  uit de praktijk

Uit de Wetenschap

 • Prof. dr. Floor Rink, hoogleraar en onderzoeksdirecteur Organisatiegedrag, Rijksuniversiteit Groningen en Lid RvC PwC Nederland. Als sociaal psycholoog verricht zij onderzoek naar (werk)situaties waarin “intra- en inter-group dynamics” een rol spelen, zoals bij diversiteit en machtseffecten, en bij ethische besluitvorming en effectief toezicht.
 • Prof. dr. Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance aan de Tilburg School of Economics and Management en Associate Dean Assessment and Quality Assurance & Professor aan de TIAS School for Business and Society.
 • Dr. Dennis Veltrop, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen, medewerker bij De Nederlandsche Bank en mede-oprichter van BoardResearch.org.
  BoardResearch biedt ondersteuning aan Raden van Commissarissen bij zelfevaluaties.
 • Prof. dr. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap & Organisatieverandering en directeur In the LEAD, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA, is bijzonder hoogleraar en een autoriteit op het gebied van niet-financiële verslaggeving, integrated reporting en assurance aan de RUG. Zij was tot 2021 werkzaam bij EY.

Uit de Praktijk

Sprekers worden op basis van actualiteit en beschikbaarheid uitgenodigd.

 • Ir. Han Fennema, voormalig CEO Gasunie, is sinds 2002 bestuurder en toezichthouder in verschillende organisaties geweest (waaronder Eneco, Enexis en Gasunie). Vanwege ervaring aan ‘beide’ kanten van de bestuurstafel, kan hij beide perspectieven met elkaar verbinden.
 • Mr. Willem Hein, algemeen directeur BeljonWesterterp B.V., voormalig CEO van de Best Western Hotels.
  Als ervaren bestuurder en boardroom recruiter is hij expert in het toetsen van de kerncompetenties die bestuurders en toezichthouders nodig hebben om optimaal te functioneren.
 • Prof. dr. Jaap van Manen, partner Strategic Management Center, voormalige voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code, bijzonder hoogleraar governance, Rijksuniversiteit Groningen en meervoudig commissaris.
  Als ervaren commissaris op (inter)nationaal niveau kent hij de effecten van boardroom dynamics op besluitvorming. Dit heeft geleid tot het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en een open cultuur in de governance code-Van Manen.
 • Leen de Waal MSc MA, principal consultant Wagner, docent in diverse (internationale) executive programma's. Opgeleid als econoom en filosoof. Hij combineert beide vakgebieden tot een originele kijk op de ontwikkelingen in de wereld, om daar vervolgens op een pragmatische manier mee om te gaan.
 • Rinske van Heiningen, Group Communications Director TenCate Grass, voormalig Programmadirecteur Duurzaamheid AkzoNobel. Meervoudig toezichthouder. Vanuit haar ervaring zal zij een bijdrage verzorgen over hoe om te gaan met meldingen van diversiteitsissues en grensoverschrijdend gedrag.
Willem Hein
Reflectievermogen en handelingsruimte ontwikkelen


“De dynamiek in een board is dermate cruciaal dat wij hier in onze werving en selectie voortdurend rekening mee houden. De meest effectieve boards bestaan uit mensen die beschikken over een ruime mate van zelfinzicht, leiderschap en gevoel voor de soms minder zichtbare dynamieken. Ik vind het dan ook van groot belang dat bestuurders en toezichthouders meer reflectievermogen en handelingsruimte kunnen ontwikkelen op dit thema.”

Willem Hein

algemeen directeur BeljonWesterterp B.V.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 10:25