Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Boardroom Dynamics

Sprekers

Sprekers uit de Wetenschap

 • Prof. dr. Floor Rink, hoogleraar en onderzoeksdirecteur Organisatiegedrag, Rijksuniversiteit Groningen.
  Als sociaal psycholoog verricht zij onderzoek naar (werk)situaties waarin “intra- en inter-group dynamics” een rol spelen, zoals bij diversiteit en machtseffecten, en bij ethische besluitvorming en effectief toezicht.
 • Prof. dr. Jana Oehmichen, hoogleraar Comparative Governance en directeur interdisciplinaire onderzoeksgroep Board Effectiveness, Rijksuniversiteit Groningen.
  Zij onderzoekt onder welke (internationale) governance structuren een board gedijt en welke economische factoren het functioneren van boards beïnvloeden.
 • Prof. dr. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en directeur expertisecentrum In the LEAD, Rijksuniversiteit Groningen.
  Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar de effectiviteit van leiderschap.
 • Dr. Dennis Veltrop, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen, medewerker bij De Nederlandsche Bank en mede-oprichter van BoardResearch.org.
  BoardResearch biedt ondersteuning aan Raden van Commissarissen bij zelfevaluaties.
 • Prof. dr. Peter Verhoef, hoogleraar Marketing, oprichter Groningen Digital Business Centre en decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
  Hij is expert op het terrein van digitalisering en de invloed die deze transitie heeft op het bestuur van organisaties.

Sprekers uit de Praktijk

 • Drs. Tom van Aken, CEO Avantium.
  Als bestuurder in de dynamische en complexe chemiesector is hij praktijkexpert op het gebied van het managen van disruptieve innovaties.
 • Mr. Willem Hein, algemeen directeur BeljonWesterterp B.V., voormalig CEO van de Best Western Hotels.
  Als ervaren bestuurder en boardroom recruiter is hij expert in het toetsen van de kerncompetenties die bestuurders en toezichthouders nodig hebben om optimaal te functioneren.
 • Prof. dr. Jaap van Manen, partner Strategic Management Center, voormalige voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code, bijzonder hoogleraar governance, Rijksuniversiteit Groningen en meervoudig commissaris.
  Als ervaren commissaris op (inter)nationaal niveau kent hij de effecten van boardroom dynamics op besluitvorming. Dit heeft geleid tot het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en een open cultuur in de governance code-Van Manen.
 • Prof. dr. Mirella Minkman, lid Raad van Bestuur zorginstelling Vilans en bijzonder hoogleraar toezicht van integrale zorg, Universiteit van Tilburg.
  Zij is gespecialiseerd in effectief toezicht in een gedecentraliseerde governance structuur.
 • Drs. Kees van Nieuwamerongen, directeur Autoriteit Wonen en directeur Publieke Instituties en Control bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  Hij is een zeer ervaren bestuurder met kijk op de relatie tussen intern en extern toezicht.
 • Prof. dr. Femke de Vries, Managing Partner Samhoud consultancy, voormalig bestuurslid van de AFM en tevens bijzonder hoogleraar Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen.
  Zij is zeer ervaren met toezicht op cultuur en innovatieve besluitvorming binnen organisaties.
Sprekers onder voorbehoud van wijzigingen
Willem Hein
Reflectievermogen en handelingsruimte ontwikkelen


“De dynamiek in een board is dermate cruciaal dat wij hier in onze werving en selectie voortdurend rekening mee houden. Disfunctionele board dynamics zijn alleen weer in balans te brengen door sterk leiderschap, goed zelfinzicht en door de juiste mensen op de verschillende rollen te positioneren.

Ik vind het van groot maatschappelijk belang dat toezichthouders meer reflectievermogen en handelingsruimte kunnen ontwikkelen op dit thema.”

Willem Hein

algemeen directeur BeljonWesterterp B.V.

Laatst gewijzigd:08 februari 2021 22:14