Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Boardroom Dynamics

Sprekers

Sprekers zijn hoogleraren van de RUG en ervaren directeuren/toezichthouders  uit de praktijk, voorgaande sprekers waren o.a.:

Uit de Wetenschap

 • Prof. dr. Floor Rink, hoogleraar en onderzoeksdirecteur Organisatiegedrag, Rijksuniversiteit Groningen.
  Als sociaal psycholoog verricht zij onderzoek naar (werk)situaties waarin “intra- en inter-group dynamics” een rol spelen, zoals bij diversiteit en machtseffecten, en bij ethische besluitvorming en effectief toezicht.
 • Prof. dr. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en directeur expertisecentrum In the LEAD, Rijksuniversiteit Groningen.
  Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar de effectiviteit van leiderschap.
 • Dr. Dennis Veltrop, universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen, medewerker bij De Nederlandsche Bank en mede-oprichter van BoardResearch.org.
  BoardResearch biedt ondersteuning aan Raden van Commissarissen bij zelfevaluaties.

Uit de Praktijk

 • Drs. Tom van Aken, CEO Avantium.
  Als bestuurder in de dynamische en complexe chemiesector is hij praktijkexpert op het gebied van het managen van disruptieve innovaties.
 • Mr. Willem Hein, algemeen directeur BeljonWesterterp B.V., voormalig CEO van de Best Western Hotels.
  Als ervaren bestuurder en boardroom recruiter is hij expert in het toetsen van de kerncompetenties die bestuurders en toezichthouders nodig hebben om optimaal te functioneren.
 • Mr. Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland.
  Marjolein kan bogen op ruime ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven.
 • Prof. dr. Jaap van Manen, partner Strategic Management Center, voormalige voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code, bijzonder hoogleraar governance, Rijksuniversiteit Groningen en meervoudig commissaris.
  Als ervaren commissaris op (inter)nationaal niveau kent hij de effecten van boardroom dynamics op besluitvorming. Dit heeft geleid tot het centraal stellen van lange termijn waardecreatie en een open cultuur in de governance code-Van Manen.

 • Drs. Kees van Nieuwamerongen, directeur Autoriteit Wonen en directeur Publieke Instituties en Control bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij is een zeer ervaren bestuurder met kijk op de relatie tussen intern en extern toezicht.

 • Prof. dr. Femke de Vries, Managing Partner Samhoud consultancy, voormalig bestuurslid van de AFM en tevens bijzonder hoogleraar Bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen.
  Zij is zeer ervaren met toezicht op cultuur en innovatieve besluitvorming binnen organisaties.
Sprekers onder voorbehoud van wijzigingen
Willem Hein
Reflectievermogen en handelingsruimte ontwikkelen


“De dynamiek in een board is dermate cruciaal dat wij hier in onze werving en selectie voortdurend rekening mee houden. Disfunctionele board dynamics zijn alleen weer in balans te brengen door sterk leiderschap, goed zelfinzicht en door de juiste mensen op de verschillende rollen te positioneren.

Ik vind het van groot maatschappelijk belang dat toezichthouders meer reflectievermogen en handelingsruimte kunnen ontwikkelen op dit thema.”

Willem Hein

algemeen directeur BeljonWesterterp B.V.

Laatst gewijzigd:29 november 2021 15:48