Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Feestelijk GUF jubileum: 125 jaar steun voor student en staf van de RUG

Op 4 maart 1893 werd het Groninger Universiteitsfonds (GUF) opgericht ter ‘bevordering der studie aan en den bloei van de Groninger Universiteit in den ruimsten zin’. Het 125-jarig bestaan van het fonds werd op 13 april 2018 gevierd met een symposium en interactief programma.

Flyer van GUF 125 jaar jubileum

Al 125 jaar helpt het GUF studenten en wetenschappers van de RUG, door hen financieel te ondersteunen bij studiereizen en congressen. Ook vestigt het bijzondere leerstoelen en draagt het bij aan allerlei speciale universiteitsactiviteiten. Om dit te vieren kwam jong en oud samen in het Academiegebouw voor een feestelijke bijeenkomst.

Na een inleiding van de voorzitter van het GUF, Prof. Lou de Leij, waarin hij terugblikte op de geschiedenis van het GUF, gaf kinderombudsvrouw en GUF-hoogleraar Margriet Kalverboer de eerste lezing.

Feestelijk GUF jubileum: 125 jaar steun voor student en staf van de RUG

In de openingslezing vertelde Prof. Kalverboer over haar werk als kinderombudsvrouw en hoe zij dat combineert met het hoogleraarschap. Dit unieke inkijkje in haar werkwijze liet zien dat de banen soms botsen – theorie en praktijk liggen bij haar leeropdracht niet altijd in elkaars verlengde - , maar elkaar ook zeker kunnen aanvullen.

Feestelijk GUF jubileum: 125 jaar steun voor student en staf van de RUG

Daarna liet Prof. Michel Vols zien hoe ernstige overlast van buren - neighbours from hell - het beste kan worden aangepakt. Slimme juridische interventies, die hij samen met gedragswetenschappers heeft ontwikkeld, moeten ervoor zorgen dat conflicten kunnen worden gede-escaleerd voordat zij echt helemaal uit de hand lopen. In 2016 won hij met dit onderzoek de Gratama Wetenschapsprijs, die gepaard ging met een geldprijs van €25.000,- voor vervolgonderzoek.

Feestelijk GUF jubileum: 125 jaar steun voor student en staf van de RUG

Na het plenaire gedeelte was het tijd voor het interactieve programma, waarbij de deelnemers konden kiezen uit vier parallel georganiseerde onderdelen die alle een facet van het GUF nader belichtten.

Het eerste onderdeel stond in het teken van de samenwerking tussen het GUF en de Gratama Stichting, die als doel heeft om veelbelovende onderzoeksprojecten financieel te ondersteunen. De heer Reinier Gratama MSc de voorzitter van het bestuur van de Gratama Stichting, waarvan meerdere leden aanwezig waren, opende dit onderdeel van het programma. Dr. Alain Dekker en Dr. Remco Bronkhorst gaven vervolgens lezingen over hun prijswinnende onderzoek, respectievelijk het voorkomen van de ziekte van Alzheimer bij patiënten met het Down syndroom en de historie van de Hunebedden in Drenthe.

Feestelijk GUF jubileum: 125 jaar steun voor student en staf van de RUG

In het tweede onderdeel werd een stadswandeling verzorgd door Barbara Henkes. Deze voerde langs sporen van het slavernijverleden in de binnenstad van Groningen. In Groningen zetelde in de Gouden Eeuw een Kamer van de West Indische Compagnie. Daardoor heeft dit verleden ook hier zijn sporen nagelaten. Het GUF heeft bijgedragen aan de financiering van het historische onderzoek waarover tijdens de interessante stadswandeling werd verteld.

Een bezoek aan de Zernike campus bood de mogelijkheid om nader kennis te maken met hoe het GUF verschillend natuurwetenschappelijk onderzoek ondersteunt, zoals forensisch keutelonderzoek, de Gratama-telescoop en een expositie van gerestaureerde mathematische modellen. Sinds 2008 biedt de Blaauw Sterrenwacht, bovenop de Bernoulliborg, onderdak aan de Gratama telescoop, gefinancierd door het GUF en de Gratama Stichting. Na bijna vijftig jaar kreeg het Kapteyn Instituut daarmee weer de beschikking over een optische telescoop. De telescoop speelt een belangrijke rol in onderwijs en publiekseducatie, waarvoor met regelmaat observatieavonden worden georganiseerd. De deelnemers aan het symposium konden nu ook zelf door de telescoop kijken.

En tenslotte was er de mogelijkheid van een rondleiding door de vernieuwde Universiteitsbibliotheek (UB). Een beknopt overzicht van de geschiedenis van de UB werd gevolgd door een uitgebreide toelichting op het ontstaan en de betekenis van het lichtkunstwerk SHA_RE (http://share.ub.rug.nl/) , dat het GUF in 2014 schonk aan de RUG bij de viering van het 400-jarig bestaan van de universiteit. De ontwerper hiervan, Peter Musschenga, vertelde hoe hij met dit kunstwerk de breedheid van het onderzoek aan de RUG in beeld wilde vangen. Op de schermen op de verschillende verdiepingen in het trappenhuis stromen in willekeurige volgorde foto's, video's en teksten van het onderzoek van RUG-wetenschappers als een waterval naar beneden.

Feestelijk GUF jubileum: 125 jaar steun voor student en staf van de RUG

Deze feestelijke jubileummiddag werd afgesloten met een informele borrel in de Spiegelzaal.

Wilt u meer weten over wat het GUF doet? Bekijk dan de onderstaande video’s, waarin ontvangers van subsidies aan het woord komen.

Laatst gewijzigd:31 juli 2019 10:35