Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSteun de RUGEric Bleumink Fonds

Fiscale voordelen

Het EBF is onderdeel van het Ubbo Emmius Fonds. Omdat dit een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) is, zijn donaties aan het EBF voor u fiscaal aftrekbaar. Ook hoeft het EBF geen schenkingsrecht af te dragen, hoe groot de schenking ook is.

Schenkingen: periodieke giften

Bij een notarieel vastgelegde schenking is het jaarlijks te schenken bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Er is geen minimum- of maximumbedrag. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de Belastingdienst tot 52% van uw gift. Bij overlijden stopt de uit de schenkingsakte voortkomende financiële verplichting.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet de schenking in een notariële akte laten vastleggen;
  • U moet minstens vijf jaar lang schenkingen doen;
  • U moet minstens één schenking per jaar doen;
  • De schenkingen moeten vast en gelijkmatig zijn.

Rekenvoorbeeld

U besluit het EBF in totaal een bedrag van 10.000 euro te schenken. In een notariële akte van schenking wordt vastgelegd dat u vijf jaar lang een bedrag van 2.000 euro schenkt. Netto betaalt u 920 euro per jaar, als uw inkomen in het hoogste belastingtarief van 52% valt. De fiscus betaalt jaarlijks 1.080 euro mee en over het totale bedrag 5.400 euro.

Schenkingen: eenmalige gift

Eenmalige schenkingen zijn aftrekbaar in box 1. Daarbij geldt een drempel dat minimaal 1% van het ‘verzamelinkomen voor toepassing van persoonsgebonden aftrek' met een minimum van 60 euro wordt weggeven. De maximumaftrek is 10% van uw verzamelinkomen. U kunt uw donatie(s) invullen op het aangifteformulier inkomstenbelasting onder het kopje Giften. Het dagafschrift van uw bank waarop de gift is vermeld is voldoende bewijs voor de fiscus.

Rekenvoorbeeld

U heeft een inkomen van 75.000 euro. De minimale drempel is dan 750 euro en het maximum bedrag is 7.500 euro. U besluit het EBF 5.000 euro te schenken. Het fiscale voordeel is 52% van 5.000 euro minus de drempel van 750 euro, dus 2.210 euro. Het EBF ontvangt 5.000 euro, en het kost u 2.790 euro.

Voor nadere informatie over donaties, schenkingen en legaten kunt u contact opnemen met: Derk Bosker of bleuminkfonds@rug.nl  

Laatst gewijzigd:10 juli 2018 13:53
printView this page in: English