Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Magazines and newsletters Broerstraat 5

Schandpaal - Henk Reijsoo

De UK, Universiteitskrant, levensgezel vanaf mijn aankomst als student in Groningen in 1972 bestaat 50 jaar. Gefeliciteerd! En bedankt voor tig jaren leesplezier, waarbij opgemerkt dat de papieren versie nog altijd mijn sterke voorkeur zou genieten.

1981: De UK, onder aanvoering van Hans Kuné, trok ten strijde tegen politieke gevangenen in Indonesië die op het eiland Buru werden vastgezet. Vergelijkbaar met wat nu in China gebeurt. De banden die vanuit de RuG met Indonesia werden onderhouden waren natuurlijk apert fout. Ik meende dat als je je van dat alles bewust was juist misschien ook ter plekke iets goeds kon doen. En zo plande ik mijn stage psychologie aan de Universitas Indonesia te Jakarta. Zonder enig contact, overleg, interview, uitleg of wat dan ook werd ik geschandnageld op de voorkant van de UK. Ik had een grote mazzel: mijn naam werd zodanig verkeerd gespeld dat ik van niks of niemand daarna ook maar iets heb gehoord. Fonetisch voordeel: Reysoo werd Rijso. Leuk was overigens anders.

Als 10-de jaars student kwam ik in de leeszaalcommissie van Albertus Magnus terecht. Wat ik precies zei over blowen weet ik niet, het was in ieder geval een milde opvatting die in de UK-annalen belande. In het begin van internet popte dat artikel jarenlang op als ik naging hoeveel zoektreffers er op mijn naam te vinden zijn. Anno 2021 is het onvindbaar.

In de aanloop van de fusie tussen de faculteiten Bedrijfskunde en Economie nam ik als medewerker bij de eerste het initiatief voor de fractie PAF: Positief, Alternatief en Facultair. Kortom: tegen. Tegelijkertijd was is secretaris van de Faculteitsraad en vanuit die rol had ik de taak de reguliere kieslijst te vullen. Het leek me niet meer dan fatsoenlijk dat ik tegelijkertijd geen kandidaten voor PAF zou werven. Zo geschiedde dat lijst PAF 2 zetels won bij de verkiezingen maar slechts een daarvan kon vullen want er waren niet meer kandidaten. Daarmee hadden de studenten sowieso altijd de meerderheid. De uitslag ging niet aan de UK voorbij, de consequenties werden noch door de UK noch door de studentenfracties opgemerkt.

Paardenrennen op het Stadspark heeft zijn langste tijd gehad (en in augustus 2021 is het doek definitief gevallen). Ooit werd ik geportretteerd als een regelmatige bezoeker…

Dat was de 4-de en waarschijnlijk ook de laatste keer dat ik mocht figureren in de UK. De nu 50-jarige UK die, zoals mooi beschreven in Broerstraat 5, mij in mijn hele groninger bestaan vergezeld heeft. De UK heeft ontegenzeggelijk dat bestaan verrijkt. Dat de papieren uitgave teloor ging verdroot me maar is een teken des tijds. Maar het in 3-en gevouwen blaadje meenemen (wc, plantsoen, vakantie), het wikkeltje er af en van a tot z lezen, die gewoonte zal me altijd heugen.

Henk Reijsoo

Laatst gewijzigd:04 oktober 2021 16:51