Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni About alumni

Over goed en fout in WOII


Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was alumnus, oud-secretaris van de curatoren van de RUG en oud-rector van Vindicat, Hendrik Jan Reinink, secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs. In die hoedanigheid ondertekende hij rijksmaatregelen die onder meer leidden tot het ontslag van Joodse hoogleraren. Alumnus en eveneens oud-rector Vindicat, Gerrit de Boer, probeert Reininks handelen in een breder perspectief te plaatsen en schetst een genuanceerd beeld van een man in gewetensnood. Lees hier het verhaal.

Laatst gewijzigd:26 maart 2020 11:40