Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSteun de RUGGUFPrijzen en penningen

Gratama Wetenschapsprijs

De Gratamastichting heeft met ingang van 2011 een bedrag van € 25.000,- beschikbaar gesteld voor een jaarlijks toe te kennen ‘Gratama Wetenschapsprijs’ voor de Universiteiten van Leiden en Groningen. De prijs zal bij toerbeurt door Groningen en Leiden worden toegekend aan een jonge veelbelovende wetenschapper.

2016

Michel Vols
Foto: Klaas Meijer

Michel Vols krijgt dit jaar de Gratamaprijs. Hij is uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende onderzoeker op zijn vakgebied, met een originele onderzoeksbenadering en een opmerkelijk maatschappelijk effect. Zijn bijzondere uitgangspunt is dat het recht niet alleen geschillen moet beslechten, maar ook problemen moet oplossen. De Gratama-Stichting concludeert dat het werk van professor Vols duidelijk laat zien hoe jonge wetenschappers creatief kunnen omgaan met uitdagende vragen, een vernieuwende aanpak en maatschappelijke relevantie en die drie elementen ook succesvol weten te combineren.

2014

Anna Hirsch

Tijdens de Zomerceremonie op vrijdag 4 juli werd de prijs aan mw dr. A.K.H (Anna) Hirsch (1984), universitair docent bij de Faculty of Science and Engineering van de RUG uitgereikt.

Anna Hirsch is met 'First Class Honours' afgestudeerd in Scheikunde aan de Universiteit van Cambridge. Haar promotietraject is aan de ETH Zürich in Zwitserland gestart waar zij de eerste remmers tegen een drug target op een rationele manier heeft ontwikkeld die een belangrijk startpunt zijn in de strijd tegen malaria. Als postdoc heeft zij in de groep van Nobelprijswinnaar Prof.dr. J.-M. Lehn in Frankrijk met een onderzoekbeurs voor grensoverschrijdend onderzoek gedaan, waar zij slimme polymeren heeft ontwikkeld die op eiwitten lijken maar op hun omgeving kunnen reageren. Sinds 2010 is zij universitair docent in de Bio-organische Chemie. Zij ontwikkelt baanbrekende strategieën voor de identificatie en optimalisatie van moleculen die in de toekomst als nieuwe geneesmiddelen voor bedreigende ziektes zoals malaria of tuberculose zouden kunnen worden gebruikt. In haar interdisciplinair en vernieuwend onderzoek, mede mogelijk gemaakt door nationale en internationale samenwerking en haar achtergrond in de medicinale chemie en dynamische combinatoriële chemie, gebruikt ze een combinatie van experimentele en computer-gebaseerde technieken op een unieke manier.

2013

Viktor Venhorst

Viktor Venhorst is cum laude afgestudeerd in de Demografie en heeft daarnaast een master Economie. Zijn proefschrift ‘Smart Move? The Spatial Mobility of Higher Education Graduates’, werd gewaardeerd met het judicium Cum Laude (2012).

Naast zijn promotietraject heeft Viktor het project ‘Brain drain of brain gain; hoger opgeleiden in grote steden in Nederland’ uitgevoerd, in samenwerking met Nicis Institute in Den Haag en een consortium van vijf Nederlandse steden. Daarvoor (2006–2007) heeft Viktor gewerkt aan een onderzoek naar bevolkingskrimp in de drie noordelijke provincies, in samenwerking met een aantal woningcorporaties. Onderzoek naar de locatiekeuzes van hoger opgeleiden heeft de afgelopen tien jaar ook internationaal een hoge vlucht genomen. Het beschikbaar komen van microdata heeft dit in belangrijke mate gefaciliteerd. Zowel lokale als landelijke overheden realiseren zich dat de aanwezigheid van goed opgeleide werknemers, en de mate waarin zij hun vaardigheden kunnen toepassen op de regionale arbeidsmarkt, van groot belang is voor de toekomstige ontwikkeling van regio’s. Daarnaast is er veel interesse in de rol van deze groep in het opstarten van innovatieve bedrijven, bijvoorbeeld in samenwerking met de hogescholen en universiteiten in een gebied. Dit betreft niet alleen de kernregio’s maar zeker ook als de meer intermediaire en perifeer gelegen gebieden, waar een belangrijk deel van economische ontwikkeling gerealiseerd wordt.

2011

Robbert Maseland

Tijdens de Zomerceremonie van de RUG werd de prijs aan dr. Robbert Maseland, universitair docent bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG uitgereikt. Dr Robbert K.J. Maseland (1975) is universitair docent bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG en studeerde ontwikkelingsstudies en toegepaste economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aansluitend was hij werkzaam als onderzoeker-docent bij de Nijmeegse universiteit en promoveerde er in 2006. Sinds 2009 is hij als universitair docent verbonden aan de afdeling International Economics and Business van de RUG. Maseland heeft volgens de jury een fundamentele bijdrage geleverd aan het economische vakgebied door een integratie van waarden en normen in economische theorievorming. Schijnbaar moeiteloos verweeft hij inzichten uit de sociologie en de psychologie met economische theorie, waarbij hij de controverse niet schuwt. Maseland heeft in publicaties in vooraanstaande tijdschriften, waaronder Nature, aangetoond dat een groot deel van de bestaande methoden om waarden en preferenties te meten feitelijk onjuist is. Volgens hem weerspiegelen verschillen in economisch keuzegedrag eerder de omstandigheden dan diepgewortelde waarden en opvattingen. In feite, aldus Maseland, zouden de meeste mensen onder gelijke omstandigheden hetzelfde gedrag vertonen.

Laatst gewijzigd:13 februari 2018 14:56