Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Hanze en RUG schorten bestuursbeurs Vindicat voor dit studiejaar op

12 september 2017

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben afgelopen zondagavond kennis genomen van twee recente voorvallen waar leden van Vindicat atque polit bij betrokken waren. Het feitenonderzoek naar de incidenten is nog gaande. Duidelijk is dat beide gebeurtenissen niet stroken met de gedragscode en de gewenste cultuurverandering van de studentenvereniging volgens de accreditatie. RUG en Hanzehogeschool hebben daarom besloten om de uitbetaling van de bestuursbeurzen aan Vindicat voor dit studiejaar op te schorten.

Aan het eind van het studiejaar wordt beoordeeld of de huidige bestuursleden van Vindicat aanspraak kunnen maken op de financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. De voorwaarde die RUG en Hanzehogeschool hieraan verbinden, is dat zich geen nieuwe incidenten mogen voordoen. De uitkomsten van het feitenonderzoek naar de voorvallen van afgelopen week wegen hierbij ook zwaar mee.

Accreditatie
Rector Magnificus Elmer Sterken van de RUG: “Wij willen het accreditatieproces van Vindicat en de dialoog hierover in ieder geval voortzetten. Vindicat moet wel meer dan ooit aantonen dat ze onacceptabel gedrag van leden wil voorkomen en veel energie wil steken in het benodigde cultuurveranderingsproces.” De accreditatiecommissie gaf in juli 2017 het eindoordeel voldoende, mits. Vindicat zal binnen een jaar moeten voldoen aan enkele strikte voorwaarden. Voldoet zij niet aan deze voorwaarden in augustus 2018, dan wordt de accreditatie niet verlengd. Dit kan betekenen dat de vereniging definitief uitgesloten wordt van financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds.

Het Profileringsfonds
De RUG en de Hanzehogeschool verstrekken uit het Profileringsfonds financiële ondersteuning aan studenten die studievertraging oplopen door bijzondere (familie-)omstandigheden, een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie of het beoefenen van topsport. Een studentbestuurder kan aanspraak maken op 6 beursmaanden. Eén beursmaand is goed voor €444,20. Het gaat dus om een maximaal bedrag van €2.665,- p.p., en een totaalbedrag van € 33.315 euro.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie neemt u contact op met:

  • Jorien Bakker, persvoorlichting Rijksuniversiteit Groningen: tel. 050-3635328 / 06-11800452, e-mail: j.a.bakker@rug.nl
  • Steffy Praamstra, perswoordvoerder Hanzehogeschool Groningen: tel. 050-5955656, e-mail: pers@org.hanze.nl .Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:24
printView this page in: English

Meer nieuws