Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Dissertatieprijs dit jaar voor twee RUG-promovendi

04 juli 2017

De jury van de Wierenga-Rengerink PhD Prijs heeft besloten de prijs dit jaar bij hoge uitzondering toe te kennen aan twee promovendi: dr. Nigel Hamilton en dr. Jordi van Gestel. De dissertatieprijs is voor de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven in 2016. Op vrijdag 7 juli 2017 tijdens de officiele afsluiting van het academisch jaar (Summer Ceremony) ontvangen Hamilton en Van Gestel hun prijs (5.000 euro) van Rector magnificus Elmer Sterken. Het geld is bedoeld voor hun beider verdere academische ontwikkeling, bv. deelname aan symposia in het buitenland.

De biograaf van presidenten

Nigel Hamilton (74) verdedigde in april 2016 cum laude zijn dissertatie Commander in Chief: FDR’s strijd met Churchill, 1943, geschreven onder supervisie van prof. Hans Renders van het Biografie Instituut (Faculteit Letteren).Commander in Chief is een deelbiografie van president Franklin D. Roosevelt waarin Roosevelts rol als opperbevelhebber van de gewapende strijdkrachten van de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog het hoofdthema is. Het boek concentreert zich op 1943: een jaar waaraan biografen van Roosevelt tot nu toe weinig aandacht schonken, en waarin hij een militaire taak vervulde die door historici ernstig is onderschat.

De in Groot-Brittannië geboren Amerikaan Hamiltonwerd één van de bekendste biografen vanwege het boek dat hij nooit schreef. In 1992 verscheen JFK: Reckless Youth, het 1e deel van wat een complete biografie van Kennedy moest worden. Een vervolg is er nooit gekomen, hoewel de ontvangst van dit onthullende deel overweldigend en positief was, zeker nadat het op de New York Times bestsellerlistterechtkwam. Dat Hamilton zich over Roosevelt boog, maakt het verhaal over de Kennedy-biografie alleen maar fascinerender. Want net zoals door biografisch onderzoek nu een onbekende kant van FDR belicht wordt, maakte de reputatie van Kennedy door Hamiltons toedoen een kwartslag.

De bacterie-expert

Jordi van Gestel is een 29-jarige evolutionair bioloog met een fascinatie voor bacteriën. Op 1 april 2016 verdedigde hij met groot succes zijn dissertatie The evolution of bacterial cell differentiation and multicellular organization. Een populatie van bacteriën wordt vaak gezien als een verzameling van cellen die min of meer hetzelfde simpele gedrag vertonen. Door een combinatie van experimenten en theorie laat Van Gestel zien dat deze kijk op bacteriën te simplistisch is: Bacteriële populaties zijn wel degelijk sterk gestructureerd. Jordi van Gestel promoveerde op onderzoek dat hij uitvoerde bij de afdeling Theoretische Biologie van het onderzoeksinstituut GELIFES van de RUG, maar ook bij onderzoeksgroepen van de Harvard University en Harvard Medical School in Boston. Het onderzoek werd gefinancierd door NWO, het Ubbo Emmius Fonds van de RUG en de Gratama Foundation. De energieke Van Gestel (ook bekend van TEDx) vervolgt zijn loopbaan als postdoc bij de University of Zürich en het Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (EAWAG).

Wierenga-Rengerink Dissertatieprijs

De PhD prijs wordt sinds 2015 uitgereikt aan de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven. Iedere faculteit kiest een eigen winnaar en uit deze groep wordt door de jury, die bestaat uit voormalig rectoren, de uiteindelijke winnaar gekozen. De uitreiking is tijdens de Zomerceremonie begin juli. De familie Wierenga-Rengerink stelt het prijzengeld beschikbaar via het Ubbo Emmius fonds. In 2016 mocht Hanna M. van Loo van de faculteit Medische Wetenschappen de prijs ontvangen voor haar proefschrift 'Data-driven subtypes of major depressive disorder.
Foto: Frank Monkiewicz
Foto: Frank Monkiewicz
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:24
printView this page in: English

Meer nieuws