Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

RUG speelt hoofdrol in samenwerking EU–China op het gebied van hoger onderwijs

17 oktober 2016
Een ontmoeting in het project Tuning EU-China.

Net als in Europa (het ‘Bolognaproces’) staat in China de modernisering van hoger onderwijsprogramma’s hoog op de politieke agenda. Ook in China acht men het noodzakelijk dat het aangeboden onderwijs beter wordt afgestemd op de maatschappelijke behoeften. In dat kader hebben de wereldwijd opererende International Tuning Academy, een onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, en het Chinese Ministerie van Onderwijs de handen in een geslagen.

Na een succesvol eerste project waarin de actualisering van de vakgebieden bedrijfskunde, onderwijskunde en bouwkunde centraal stond, hebben de Europese Commissie en de Chinese overheid nu bevestigd de samenwerking te intensiveren. De Europese Commissie heeft de Tuning Academy gevraagd daar het voortouw in te nemen.

Nieuw Chinees studiepuntensysteem

Op woensdag 12 oktober werd de tweede fase van het project Tuning EU-China officieel gelanceerd in Beijing. Dat betekent dat er drie nieuwe vakgebieden onder handen worden genomen (informatietechnologie en computerkunde, verpleegkunde, en logistiek en transport). Tevens wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Chinees studiepuntensysteem, vergelijkbaar met het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) dat inmiddels in alle Europese landen de basis vormt van de organisatie van het hoger onderwijs. In de ontwikkeling van dat systeem heeft de RUG gedurende de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld in de persoon van Robert Wagenaar (initiatiefnemer van Tuning).

Revolutionaire stap

Een Chinees studiepuntensysteem naar Europese snit moet als revolutionaire stap worden beschouwd, omdat China op dit moment een dergelijk systeem niet kent. Dat blijkt elk jaar een belangrijke hobbel te zijn in de onderlinge samenwerking en de wederzijdse erkenning van onderwijsprestaties van tienduizenden studenten en afgestudeerden. Een vergelijkbaar puntensysteem in China en Europa zal de wederzijdse erkenning beduidend vereenvoudigen.

Nieuw leven voor de oude zijderoute

De samenwerking op het vakgebied logistiek en transport is van groot gewicht vanwege het in 2013 door China gelanceerde mammoetproject ‘One Belt, One Road’. Dat project beoogt de oude zijderoute tussen China en het Midden-Oosten en Europa nieuw leven in te blazen met moderne (transport)middelen, en wordt in economische zin gezien als het belangrijkste Chinese strategische speerpunt van dit moment. In dat verband is er grote behoefte aan goed opgeleide experts.

35 leidende Chinese universiteiten

De lancering van de tweede fase van het project Tuning EU-China vond plaats tijdens politiek overleg tussen de Chinese minister van onderwijs, mevrouw Liu Yandong, en Tibor Navracsics, de Europese Commissaris van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport. Tijdens formele en informele gesprekken werd door Yandong het belang van het initiatief benadrukt. Bij het project, dat in nauwe samenwerking tussen het Ministerie en de International Tuning Academy wordt uitgevoerd, zijn ruim 35 leidende Chinese universiteiten betrokken. De eerste resultaten worden begin 2018 verwacht.

Tweedaagse conferentie

Het politieke overleg werd gevolgd door een tweedaagse conferentie georganiseerd door de organisatie van Europese universiteiten, deEuropean University Association (EUA) en het National Center for Education Development Research van het Chinese Ministerie dat met de conferentie zijn 30-jarig bestaan vierde. De conferentie, waaraan 150 experts deelnamen, vond plaats onder de titel Sino-Europe Forum On Education Policy Think Tanks. China hoopt met dit soort fora de samenwerking met de belangrijkste spelers in de wereld verder te verdiepen. Ook tijdens deze conferentie werd het belang van de Tuningstudie onderstreept door de top van het Chinese Ministerie van Onderwijs. Bovendien werd er aandacht besteed aan het initiatief van de RUG om in Yantai een branch campus te verstigen.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:20

Meer nieuws