Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuws

Gijsbert Vonk en Erik Frijlink genomineerd voor Huibregtsenprijs 2016

30 juni 2016

Prof. dr. Erik Frijlink en prof. dr. Gijsbert Vonk zijn met hun onderzoeksprojecten genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2016. De jury heeft uit 24 inzendingen in totaal zes onderzoeksprojecten geselecteerd. Op 3 oktober ontvangt de onderzoeksleider van het winnende project de prijs van €25.000,- in de Ridderzaal uit handen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Jet Bussemaker. Het juryrapport is hier verkrijgbaar.

Erik Frijlink

Prof. dr. Erik Frijlink is hoogleraar Farmaceutische Technologie en Biofarmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt manieren om de toediening, de afgifte, het therapeutisch effect en de houdbaarheid van geneesmiddelen te verbeteren.

300.000 patiënten profiteren dagelijks van innovaties Frijlink

Een geneesmiddel op de juiste manier toedienen en op de juiste plaats krijgen om het therapeutisch effect te optimaliseren is een onderzoeksgebied op zich. Die discipline beheerst Erik Frijlink tot in de puntjes. Zo heeft zijn onderzoeksgroep een reeks innovatieve poederinhalatoren ontwikkeld, die inmiddels door grote farmaceutische bedrijven in productie zijn genomen. Frijlinks innovaties zorgen voor een betere behandeling van astma of infecties in de long. Ook in de behandeling van de ziekte van Parkinson zorgt de toepassing van inhalatietechnologie ervoor dat de symptomen van de ziekte eerder verdwijnen.

De onderzoeksgroep van Frijlink richt zich ook op ‘targeted drug delivery’. Dit leidde onder meer tot een tablet die een middel tegen de ziekte van Crohn gericht in de dikke darm afgeeft. Ten slotte richt Frijlink zich ook op de verbetering van de houdbaarheid van geneesmiddelen. Hij bereikte ook hier een doorbraak waardoor het griepvaccin zonder koelen langdurig bewaard kan worden.

Dagelijks profiteren inmiddels meer dan 300.000 patiënten van de innovaties die het onderzoek van Frijlink oplevert, en dat aantal groeit snel. Het toenemende gebruik van de geneesmiddelen leidt tot snel stijgende royalty inkomsten over de patenten van Frijlink (over 2015 al €4,8 miljoen) die weer ten goede komen aan de universiteit en het onderzoek van zijn groep.

Gijsbert Vonk

Prof. dr. Gijsbert Vonk is hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij richt zich op de gevolgen die het recht kan hebben voor de onderkant van de samenleving.

'Juridische positie van kwetsbare groepen staat onder druk'

Nederland is een sociale rechtsstaat. Toch staat de juridische positie van juist kwetsbare groepen onder druk. Over dit thema schreef Vonk de afgelopen jaren drie belangrijke publicaties in het Nederlands Juristenblad met de titels De lokale verzorgingsstaat, De repressieve verzorgingsstaat en De kwetsbare verzorgingsstaat.

In de drie publicaties komt een paradox naar voren over de werking van het recht. Enerzijds heeft armoede ook juridische oorzaken, anderzijds kan het recht via de rechter worden ingeroepen om de rechtspositie van kwetsbare groepen te versterken. Met name grondrechten zijn hierbij belangrijk.

Kenmerkend voor het werk van Vonk is dat hij de dialoog zoekt met belanghebbenden. Zo nodigde hij Groningse bijstandsgerechtigden uit op de universiteit om naar hun verhalen en ervaringen te kunnen luisteren. Via lezingen, voordrachten, opinies en columns deelt Vonk zijn bevindingen direct met de maatschappij. Op die manier vraagt hij aandacht voor de juridische problemen van al diegenen die, zoals Vonk het formuleert, 'ergens in hun leven op een zijspoor terecht zijn gekomen of voor wie de bus niet wilde stoppen'.

Huibregtsenprijs

De Huibregtsenprijs is in 2005 in het leven geroepen door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij. De prijs gaat naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat overtuigend zicht biedt op een maatschappelijke toepassing. Jaarlijks krijgen alle Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen een uitnodiging om een onderzoeksproject uit het afgelopen kalenderjaar voor te dragen voor de Huibregtsenprijs. De prijs wordt uitgereikt aan de onderzoeksleider van het project.

De prijs wordt uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag, en bestaat uit een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend kunstenaar Wil van der Laan en een geldbedrag van € 25.000, geoormerkt voor onderzoeksactiviteiten.

Meer informatie over de Avond van Wetenschap en Maatschappij 2016 en de Huibregtsenprijs is te vinden op de website van de organisatie http://www.avondwenm.nl/

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:22
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 18 februari 2019

  Fokko Oldenhuis: 'Sekte moet aan banden'

  De Nederlandse overheid moet zich veel harder inspannen om misstanden bij sektes tegen te gaan. „We raken de grip kwijt”, stelt Fokko Oldenhuis, hoogleraar recht en religie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 februari 2019

  Adriaan Wierenga: 'Als justitie niet genoeg doet, zoek je als burgemeester naar alternatieven'

  De hele bestuurlijke gereedschapskist is inmiddels uitgeprobeerd in de strijd tegen de overlast van een kleine groep criminele asielzoekers uit veilige landen, die asielzoekerscentra terroriseren en diefstallen plegen. Maar steeds blijken maatregelen...

 • 15 februari 2019

  Groningse ingenieurs studeren straks af in Drachten

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het Groningen Engineering Center (GEC) noemde het eerder...