Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. D. Fracasso: Charge transport through self-assembled monolayers with eutectic gallium-indium top contacts

Wanneer:vr 07-02-2014 om 11:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. D. Fracasso

Proefschrift: Charge transport through self-assembled monolayers with eutectic gallium-indium top contacts

Promotor(s): prof.dr. J.C. Hummelen

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Moleculaire geleiding in self-assembled monolayers

In zijn proefschrift presenteert Davide Fracasso een breed overzicht van tunneling junctions uit self-asssembled monolayers (SAMs) met een top-elektrode bestaande uit Eutectisch Gallium Indium (EGaIn).

Fracasso introduceert enkele concepten van moleculaire elektronica, SAMs en tunneling junctions. Hij vergelijkt twee technieken voor het metende eigenschappen van ladingstransport: de kwikdruppel- en de EGaIn-methode. EGaIn is een relatief nieuwe techniek in de wereld van de moleculaire elektronica die snel in opmars is in verschillende onderzoekslaboratoria.

Het vermogen om moleculaire geleiding te beheersen is essentieel voor functionele moleculaire elektronische devices, stelt Fracasso. Over het algemeen zijn onderzoekers van moleculaire elektronica geïnteresseerd in actieve moleculaire componenten en nieuwe functionaliteiten. De vraag hoe moleculen de prestaties van een device beïnvloeden is daarbij zeer belangrijk, vindtFracasso. In de praktijk gaat inzicht van de elektronische eigenschappen echter vaak verscholen achter de complexiteit van de architectuur van het device, in sommige gevallen zijn de prestaties belangrijker dan het achterliggende begrip.

Fracasso benadrukt het fundamentele karakter van zijn onderzoek. ’Ik laat zien hoe EGaIn gebruikt kan worden als conformele top-elektrode om nieuwe moleculaire verschijnselen bloot te leggen. Het doel daarvan was om SAMs elektronisch te karakteriseren en chemische structuren aan hun functionaliteiten te correleren, niet om industrieel bruikbare devices te maken.’

Davide Fracasso studeerde aan de universiteit van Padua. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Stratingh Institute for Chemistry en het Zernike Institute for Advanced Materials, afdeling Chemistry of (Bio)organic Materials and Devices en gefinancierdmet een ERC Starting Grant van Fracasso’s promotor Bryan Chiechi.

printView this page in: English