Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. S. Manivannan: Yeast peroxisomes. De novo formation and maintenance

Wanneer:vr 02-05-2014 om 11:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. S. Manivannan

Proefschrift: Yeast peroxisomes. De novo formation and maintenance

Promotor(s): prof.dr. I.J. van der Klei

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Vorming van peroxisomen werkt anders dan gedacht

Selvambigai Manivannan deed onderzoek naar de wijze waarop peroxisomen worden gevormd. Peroxisomen zijn organellen in eukaryote cellen, die bestaan uit een eiwitrijke matrix omringd door een enkele membraan. Belangrijke peroxisomale processen zijn de β-oxidatie van vetzuren en de afbraak van waterstofperoxide.

In wild-type gisten worden peroxisomen voornamelijk aangemaakt door deling van al aanwezige organellen. Er bestaan echter mutanten waarin peroxisomale membraanstructuren afwezig zijn (bijvoorbeeld pex3 of pex19 mutanten). Tot nu toe werd verondersteld dat na het herintroduceren van het PEX3 of PEX19-gen in deze mutanten nieuwe peroxisomen werden gevormd vanuit het endoplasmatisch reticulum (ER). In haar proefschrift beschrijft Manivannan experimenten die uitwijzen dat in pex3 en pex19 mutanten wel degelijk pre-peroxisomal structuren aanwezig zijn. Deze structuren zijn de basis voor de vorming van nieuwe peroxisomen als het PEX3 of PEX19-gen wordt geherintroduceerd. Onder deze omstandigheden worden peroxisomen dus niet uit het ER gevormd.

Peroxisoom homeostase omvat een nauwkeurige balans tussen de vorming en afbraak (pexofagie) van peroxisomen. In haar onderzoek laat Manivannan zien dat de aanwezigheid van eiwitaggregaten in de peroxisome matrix slecht is voor de groei van cellen en leidt tot verhoogde niveaus van zuurstofradicalen. Deze eiwitaggregaten stimuleren asymmetrische deling van peroxisomen en afbraak van de aggregaat bevattende organellen.

Manivannan ontdekte ook een nieuwe functie voor het peroxisomale membraaneiwit Wsc. Dit eiwit speelt een rol in de deling en overerving van peroxisomen in gisten die groeien op glucose.

Het onderzoek van Selvambigai Manivannan werd uitgevoerd aan het onderzoeksinstituut GBB van de RUG. Manivannan gaat door met onderzoek als postdoc.

printView this page in: English