Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. S.L. Willemsen: Into the light. A study of the changing burial customs at Crustumerium in the 7th and 6th centuries BC

Wanneer:do 17-04-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. S.L. Willemsen

Proefschrift: Into the light. A study of the changing burial customs at Crustumerium in the 7th and 6th centuries BC

Promotor(s): prof.dr. P.A.J. Attema

Faculteit: Letteren

Beeld van veranderingen in grafcultuur in Centraal-Italië (zesde eeuw v. Chr.)

Vanaf het eind van de zevende eeuw voor Christus liep de grafrijkdom in Crustumerium (en de rest van Centraal-Italië) sterk terug. Eveneens werden nieuwe, meer monumentale graftypen geïntroduceerd, waarin meerdere doden konden worden bijgezet. Deze en andere veranderingen in de grafgebruiken in Archaïsch centraal Italië lijken te zijn veroorzaakt door een verschuivende investering van de elite, aldus promovenda Sarah Willemsen. Ze hangen samen met ontwikkelingen als urbanisering en staatsvormingsprocessen.

De late zevende en zesde eeuw voor Christus in Centraal Italië zijn lang beschouwd als obscuur, omdat slechts een klein aantal graven aan deze periode kon worden toegeschreven en omdat deze graven vaak heel weinig of geen giften bevatten. Opgravingen op de grafvelden rondom de Latiale nederzetting Crustumerium (nabij Rome) in het recente verleden, hebben echter een groot aantal graven opgeleverd die tot deze periode behoren, waardoor nieuw licht geworpen kon worden op deze slecht begrepen periode. De bestudering van het funeraire archief van Crustumerium heeft aangetoond dat er een aantal opmerkelijke veranderingen in de grafgebruiken optrad vanaf het eind van de zevende eeuw voor Christus. Niet alleen nam het aantal grafgiften dat met de dode werd meegegeven sterk af, er werden ook nieuwe, meer monumentale graftypen geïntroduceerd waarin meerdere doden konden worden bijgezet. Het lijkt er daarnaast op dat de regels omtrent de behandeling van het lichaam en de positionering, de oriëntatie en afsluiting van de graven minder streng werden nageleefd. Veel van de veranderingen lijken te zijn veroorzaakt door een verschuivende investering van de elite; niet langer in de grafvelden maar in de pas geürbaniseerde nederzettingen. De ontwikkeling kunnen tevens worden gezien als een teken van een veranderd ideologisch concept van de dood en het hiernamaals. Al met al is het funeraire archief van Crustumerium van groot belang gebleken om nieuw licht te werpen op een obscure periode.

Sarah Willemsen studeerde Art History and Archeology: Material Culture Studies in Art, Architecture and Archaology aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de Faculteit der Letteren, afdeling Archeologie en Prehistorie, Classical and Mediterranean Archaeology. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO-project The People and the State. Material culture, social structure and political centralisation in the region around Rome from 800 to 450 BC, the case of Crustumerium.

printView this page in: English