Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. M.N. Mascareño Lara: Learning opportunities in kindergarten classrooms. Teacher-child interactions and child developmental outcomes

Wanneer:do 10-04-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. M.N. Mascareño Lara

Proefschrift: Learning opportunities in kindergarten classrooms. Teacher-child interactions and child developmental outcomes

Promotor(s): prof.dr. R.J. Bosker, prof.dr. C. Snow

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Leerkracht-kind interacties in Chileense kleuterklassen bestudeerd

Mayra Mascareño Lara deed onderzoek naar de kenmerken van leerkracht-kind interacties in Chileense kleuterklassen die deelnamen aan een taalgericht onderwijsprogramma Un Buen Comienzo (een goede start). Zij bekeek hoe deze interacties samenhangen met de ontwikkeling van de kinderen. Zij concludeert dat er grote verschillen zijn in de manier waarop leerkrachten hun lessen aanpakken. Verder blijkt dat verschillende type kinderen baat zullen hebben bij verschillende typen klasomgevingen. Mascareño Lara vindt dat leerkrachten, om gelegenheid tot leren te creëren, in hun handelen en interacties moeten aansluiten bij wat kinderen op dat moment nodig hebben.

Mascareño Lara deed eerst twee onderzoeken waarin de interacties tussen kinderen en leerkrachten tijdens voorleessessies in kaart werden gebracht. Ze bekeek onder andere of de gesprekken over de voorgelezen verhalen de kinderen uitnodigden complexe, meer abstracte (inferentiële) taal te gebruiken of dat de gesprekken zich beperkten tot het hier en nu en wat er letterlijk in het boek aan de orde kwam (letterlijke taal). Het bleek dat er grote verschillen waren in de manier waarop leerkrachten de voorleessessies aanpakten. Kinderen die in klassen zaten met in verhouding meer inferentiële interacties hadden een beter tekstbegrip. Daarnaast hadden kinderen in klassen waar de complexiteit van interacties werd afgewisseld een grotere woordenschat.

Twee andere onderzoeken tonen de complexiteit aan van het verband tussen de algemene kwaliteit van leerkracht-kind interacties en de ontwikkeling van kinderen. We hebben verschillende competentieprofielen geïdentificeerd, die laten zien dat binnen kinderen een variëteit aan academische, cognitieve en sociaal-emotionele kenmerken voorkomt. Het bleek dat de kwaliteit van de klasomgeving niet op dezelfde manier samenhangt met alle profielen. Hieruit kan worden afgeleid dat verschillende type kinderen baat zullen hebben bij verschillende type klasomgevingen. Met dit proefschrift wordt benadrukt dat leerkrachten, om gelegenheid tot leren te creëren, in hun handelen en interacties aan moeten sluiten bij wat kinderen op dat moment nodig hebben.

Mayra Mascareño Lara deed haar onderzoek bij het Instituut voor Onderwijsonderzoek (GION), gefinancierd door het Ubbo Emmius Fonds. Zij gaat door als postdoc onderzoeker bij het GION.

printView this page in: English