Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. J. Li: Self-assembly in complex chemical systems

Wanneer:vr 14-03-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. J. Li

Proefschrift: Self-assembly in complex chemical systems

Promotor(s): prof.dr. S. Otto

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Nieuwe toepassingen voor combinatoriële chemie

In het proefschrift van Jianwei Li wordt dynamische combinatoriële chemie (DCC) gebruikt om complexe synthetische systemen te genereren en wordt de zelfassemblage van de moleculen in deze systemen bestudeerd. Combinatoriële chemie maakt gebruik van robotachtige machines. Die kunnen uit een groot aantal verschillende chemische bouwstenen allerlei moleculen in elkaar zetten.

In hoofdstuk 1 worden de fundamentele principes van DCC geïntroduceerd en bespreken Li de huidige toestand van DCC. Hij komt tot de conclusie dat er echter nog genoeg ruimte is voor verdere ontwikkelingen in dit vakgebied. In hoofdstuk 2 worden, door toevoeging van een moleculaire mal in een bibliotheek van disulfide bouwstenen, verschillende catenanen gevormd door de verstrengeling van cyclische structuren van de bouwstenen met ringvormige moleculaire mallen. Een kwantitatieve methode voor het bepalen van de evenwichtsconstantes voor elke individuele stap in de vorming van de catenaan werd ontwikkeld, die wellicht algemeen toepasbaar is voor catenaan formatie door middel van dynamische covalente bindingen. In hoofdstuk 3 worden complexe systemen gevormd door gelijktijdig gebruik van twee moleculaire mallen in één bibliotheek, met hierin Russische pop-achtige structuren van trimoleculaire complexen ten gevolge van het gelijktijdige “casting” en “molding” proces. Gezien de beperkte hoeveelheid voorbeelden van zelf-replicatie in dynamische combinatoriële bibliotheken (DCBen) worden er in hoofstuk 4 en 5 twee verschillende systemen ontwikkeld waarin aangetoond wordt dat zelfassemblage kan leiden tot zelf-replicatie in de DCBen. In hoofdstuk 6 en 7 worden twee zelf-synthetiserende hydrogels ontwikkeld met behulp van DCC, ten gevolge van zelfassemblage in de DCBen. In hoofdstuk 8 wordt elk aandeel van de hoofstukken in perspectief gebracht en worden de vooruitzichten voor de zelfassemblage in complexe chemische systemen besproken.

Het onderzoek van Jianwei Li werd uitgevoerd bij het Stratingh Instituut voor Chemie van de RUG. Li gaat door als postdoc aan de universiteit van Oxford.

printView this page in: English