Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. A.H. Tiessen: Cardiovascular risk management in general practice

Wanneer:wo 26-02-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. A.H. Tiessen

Proefschrift: Cardiovascular risk management in general practice

Promotor(s) prof.dr. K. van der Meer, prof.dr. A.J. Smit

Faculteit: Medische Wetenschappen

De rol van de huisarts bij het voorkómen van hart- en vaatziekten

Mensen die in een gebied met een lage sociaaleconomische status wonen, hebben meer kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten én nemen minder vaak deel aan preventieactiviteiten. Om hen beter bewust te maken van risicofactoren zoals overgewicht en te weinig bewegen, kan een persoonsgerichte screeningsmethode uitkomst bieden. Dat is nader onderzocht door huisarts Ans Tiessen in haar promotieonderzoek.

Tiessen voerde haar onderzoek uit onder 278 inwoners van Oude Pekela. Ze concludeert dat een persoonsgerichte aanpak hier een beduidend hogere opkomst en opbrengst had dan het landelijke preventieprogramma “PreventieConsult” van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Deze persoonsgerichte aanpak kan daarom een goede aanvulling op dit programma zijn.

Ook ging Tiessen na of praktijkondersteuners kunnen helpen bij het behandelen van mensen met een hoger risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dat bleek na één jaar duidelijk het geval te zijn, al was er geen extra effect waarneembaar op het totale risico wanneer mensen zelf thuis ook metingen deden van bloeddruk, gewicht en hun ingezette lichaamsbeweging. De kosten van risicobehandeling bleken relatief laag te zijn. Deze kosten werden voornamelijk veroorzaakt door werkverzuim en slechts in beperkte mate door aanpassingen in medicatie.

Deze onderzoekresultaten kunnen beleidsmakers helpen om te beslissen welk preventiebeleid huisartsenpraktijken het beste kunnen voeren om hart- en vaatziekten en hoge kosten voor behandeling te voorkomen.

Ans Tiessen (Heerenveen, 1979) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek werd onder andere gefinancierd door stichting Fonds De Gavere. Tiessen verrichtte haar promotieonderzoek naast haar baan als huisarts in huisartsenpraktijk Sönmez in Assen.

printView this page in: English