Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. A. Kharchanka: The meaning of a good safe port and berth in a modern shipping world

Wanneer:do 27-02-2014 om 11:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. A. Kharchanka

Proefschrift: The meaning of a good safe port and berth in a modern shipping world

Promotor(s): prof.dr. M.H. ten Wolde

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Betekenis van veilige havens in kaart gebracht

Het varen van de ene naar de andere haven om goederen af te leveren is een van de hoofddoelen van elk commercieel avontuur op zee. Alhoewel de meeste havens van de wereld wel een vorm van zeevaartgeschiedenis hebben en gedetailleerd zijn beschreven op kaarten, lopen schepen nog steeds aan de grond, hebben ze vertraging of vinden er andere ongelukken plaats. Met de steeds groter wordende complexiteit van vaartuigen en de steeds hoger wordende operationele kosten, kan vertraging door reparatie of drukte een significante schadepost zijn. De kwestie van veilige havens en ligplaatsen vloeit voort uit de werkzaamheden van het schip. Andrei Kharchanka schetst in zijn proefschrift de betekenis van veilige havens en ligplaatsen in de Engelse en Amerikaanse wetgeving, behandelt een schuldnorm voor de betrokken partijen, en stelt maatstaven voor fysieke, politieke, administratieve en ecologische veiligheid voor.

Een aansprakelijkheidsnorm voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor het voordragen van de haven wordt uitgebreid besproken. Onder Engels recht omvat een garantie van de bevrachters de risicoaansprakelijkheid voor de voordracht van een onveilige haven. Het Amerikaanse recht biedt twee mogelijkheden: ten eerste een garantie, gegeven door de bevrachters, en ten tweede, een plicht tot gepaste zorgvuldigheid voor de bevrachters bij het uitkiezen van een haven.

Kharchanka gaat ook in op de fysieke, politieke, administratieve en ecologische veiligheid van de haven, met voorbeelden van rechterlijke en arbitrale beslissingen. Het proefschrift besluit met het voorstel dat de aanpak van gepaste zorgvuldigheid het beste past bij de realiteit van de hedendaagse scheepvaart.

Andrei Kharchanka verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Bedrijfsrecht en Europees Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG en aan Tulane University Law School (New Orleans, USA).

printView this page in: English