Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. L.S. Molleman: Social learning and human cooperation

Wanneer:vr 21-02-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. L.S. Molleman

Proefschrift: Social learning and human cooperation

Promotor(s): prof.dr. F.J. Weissing

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Strebers hebben de halve wereld, conformisten de rest

Sociaal leren heeft ervoor gezorgd dat mensen zich snel konden aanpassen aan een grote verscheidenheid aan omstandigheden op aarde. Maar er is niet veel bekend over hoe mensen sociale informatie gebruiken om hun gedrag te bepalen. In zijn proefschrift laat Lucas Molleman met behulp van experimenten zien dat mensen onderling sterk verschillen in hun sociale leerstrategieën. Sommigen - de strebers - bekijken welk gedrag tot het meeste succes leidt, terwijl anderen - de conformisten - hun gedrag laten afhangen van wat de meerderheid in hun omgeving doet.

De verschillen in leerstrategieën die mensen hanteren blijken constant over verschillende sociale situaties en zijn stabiel over langere tijdspannes. Dit suggereert dat sociale leerstrategieën kunnen worden beschouwd als individuele karaktereigenschappen die wel in de persoonlijkheidspsychologie worden bestudeerd.

Met behulp van wiskundige modellen en simulaties laat Molleman zien dat variatie in sociale leerstrategieën ervoor kan zorgen dat groepen efficiënter kunnen samenwerken. Hij ontwikkelt ook modellen van ‘culturele evolutie’, die beschrijven hoe gedrag in een populatie verandert onder invloed van de gevonden sociale leerstrategieën. Deze laten zien dat, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, culturele evolutie lang niet altijd tot meer samenwerking leidt dan genetische evolutie.

Tot slot onderzocht Molleman hoe samenwerking kan worden ondersteund door wederkerigheid (‘voor wat, hoort wat’). Met experimenten laat hij zien dat mensen verschillende redenen hebben om met anderen samen te werken: voor sommigen zijn directe interacties doorslaggevend, terwijl anderen vooral letten op hun partners reputatie. Theorieën suggereren dat stabiele samenwerking mogelijk is als het bestraffen van ‘vrijbuiters’ leidt tot een betere reputatie van de bestraffer, maar Mollemans experimenten suggereren dat maar weinig mensen zulke bestraffing belonen.

Lucas Molleman studeerde biologie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotieonderzoek deed hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de Theoretical Biology Group, Center for Ecological and Evolutionary Studies (CEES); onderzoekslijn ‘social learning and cultural evolution of cooperation’. Zijn onderzoek werd mede gefinancierd door het Ubbo Emmius Fonds van de RUG, het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de Universiteit van Amsterdam en het Dr. J.L. Dobberke Fonds. Inmiddels werkt hij als postdoc bij het Center of Decision Research & Experimental Economics, University of Nottingham, UK.

Zie ook de populair-wetenschappelijke proefschriftsamenvatting

printView this page in: English