Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. L.A.T.W. Asri: Immobilized hyperbranched polyureas coatings with antibacterial performance

Wanneer:ma 17-02-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. L.A.T.W. Asri

Proefschrift: Immobilized hyperbranched polyureas coatings with antibacterial performance

Promotor(s): prof.dr. J.A. Loontjens

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Coating voor prothese doodt bacterie door elektrostatisch lading

Het proefschrift van Lia Asri gaat over nieuwe antibacteriële coatings voor biomedische implantaten, zoals heup-, knie- en hartklepprotheses. Een belangrijk probleem bij het toepassen van dergelijke implantaten is de kans op een infectie. Nieuw is dat de door Asri ontwikkelde coatings geen antibacteriële stoffen afgeven, maar zo sterk elektrostatisch geladen zijn dat ze bacteriën doden.

Asri ontwikkelde een coating waarmee het mogelijk is om de prothesen een antibacteriële oppervlak te geven, zonder dat er een toxisch biocide wordt afgegeven. De hoge antibacteriële werking ontstaat enkel en alleen door het contact tussen het oppervlak en de bacteriën. Asri stelt in het proefschrift een werkingsmechanisme voor dat berust op het idee dat sterke elektrostatisch aantrekkingskrachten van chemische verbindingen in de coating de bacterie deformeren. Daarbij worden ook negatief geladen verbindingen uit het bacteriële membraan weggetrokken worden, iets dat uiteindelijk tot celdood leidt.

De coatings zijn gebaseerd op hypervertakte polyureas, waarop antibacteriële quaternaire ammonium verbindingen chemisch verankerd zijn. De hypervertakte basis-coating werd aangebracht door AB2-monomeren te polymeriseren op het oppervlak. De B-groepen, die veelvuldig voorkomen in deze coating, stelde Asri in staat om amino- of hydroxyl bevattende verbindingen, zoals polyoxazolines, ethoquad C/25 en (gequaterniseerde) polyethyleenimine, hierop chemisch te hechten.

Lia Asri voerde haar onderzoek uit aan de afdeling polymeerchemie van het Zernike Institute for Advanced Materials. Het werd gefinancierd door STW en het ministerie van Economische Zaken.

printView this page in: English